V poznaní slabosti a tvárou k nebezpečenstvu, ktorému sme vystavení, Ježiš neustále prosí Otca o milosti, ktoré potrebujeme.
Július Chevalier, Meditácie I
12. február 2021
P. Hilary Fischer, MSC
Dňa 4. januára 2021 zomrel vo veku 88 rokov otec Hilary Fischer, MSC. V roku 1994 ukončil pôsobenie v Papuy-Novej Guiney a prišiel na Slovensko ako superior novovzniknutej komunity MSC v Nitrianskej diecéze. V roku 1997 sa otec Hilary vrátil opäť do Papuy.
11. január 2021
Zrušenie kurzov
Na základe nariadenia krízového štábu SR súvisiaceho so stavom šírenia koronavírusu na Slovensku, sú všetky plánované termíny v tomto roku zrušené až do odvolania.
20. december 2020
Vianočný pozdrav 2020
„Hľa, váš Boh! Hľa, Pán, Boh, prichádza so všetkou mocou a jeho ruka bude vládnuť. Odmenu víťaza nesie so sebou a jeho trofeje idú pred ním. Ako pastier pasie svoju čriedu, do náručia berie baránky a kladie si ich do lona; starostlivo vedie ovce brezivé.“
19. december 2020
Vianočný pozdrav od pátra Jozefa
Milí priatelia Duchovného centra Lukov Dvor, srdečne vás pozdravujem! Na Vianoce a začiatoknového roka 2021 by som sa chcel podeliť o niekoľko správ a myšlienok...
19. december 2020
Vďaka našim dobrodincom
Duchovné Centrum Lukov Dvor môžeme napriek tejto ťažkej zdravotnej situácii vďaka mnohým dobrodincom naďalej prevádzkovať. Chcem poďakovať všetkým, ktorí nás podporujete.
17. december 2020
Výročná správa o činnosti Duchovného centra Lukov dvor 2020
Duchovné centrum je tu pre tých, ktorí sú unavení, zranení, vyprahnutí a ktorí túžia zažiť Božiu lásku.