Pocity Ježišovho Srdca sú úplne v rozpore s tendenciami sveta. Jeho pokora je priamym opakom pýchy.
Július Chevalier, Ježišovo Srdce
8. august 2021
Ikonopisecký kurz
V dňoch 29. 7. – 1. 8. 2021 v našom centre prebehol pod vedením Martina Damiana prvý kurz Ikonopisectva. Každý účastník pod vedením lektora napísal svoju vlastnú ikonu.
1. jún 2021
Slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho
Pozývame Vás na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorá sa uskutoční dňa 11.6.2021 v areáli parku Duchovného centra Lukov dvor. Slávnosť bude začínať o 15.00 hod. vyložením sviatosti oltárnej k tichej adorácii.
25. máj 2021
Holy-days pre kňazov
V termíne od 4. októbra 2021 do 30. októbra 2021 otvárame v duchovnom centre na Lukovom dvore Holy-days pre kňazov: posvätné dni, kedy sa chce Cirkev starať o svojich kňazov. Je to čas obnovujúcej skúsenosti, bratského kňazského spoločenstva. Priestor pre obnovu duchovných aj telesných síl.
21. apríl 2021
Psychologické večery z Lukovho dvora - séria 7. webinárov (online)
Rozširujeme našu online ponuku o nové prednášky s besedou, ktoré sa uskutočnia formou webináru.
17. apríl 2021
Otvorenie Duchovného centra
Od pondelka otvárame naše Duchovné centrum a začíname Duchovnými cvičeniami vedenými individuálne. Duchovné cvičenia budú prebiehať od 19.4. do 25.4.2021. Taktiež ponúkame možnosť k pobytu v našich pustovniach.
3. apríl 2021
Veľkonočný pozdrav 2021
Milí Priatelia Duchovného centra Lukov Dvor. Tohto roku v Nitre, namiesto celomestskej krížovej cesty, ktorej sa tradične zúčastňoval veľký počet veriacich, bola natočená a odvysielaná prostredníctvom televízie a internetu krížová cesta s nitrianskym diecéznym biskupom Viliamom Judákom a kňazmi pôsobiacimi vo farnostiach na území mesta Nitra.