V živote Júliusa Chevaliera sa nachádza mimoriadna oddanosť Bohu a svojmu povolaniu – v radikálnosti, ktorá presahuje každé kritérium.
E. J. Cuskelly MSC, Július Chevalier – Muž poslania
10. marec 2020
Zrušenie nasledujúcich kurzov
V rámci preventívnych opatrení ktoré majú znížiť riziko šírenia ochorenia COVID-19 rušíme niektoré kurzy. Ďakujeme za pochopenie.
23. február 2020
Nový program začal
S prípravou domu Srdca Ježišovho pre našich hostí nám ako každý rok ochotne pomáhali laici MSC a priatelia, ktorým naše duchovné centrum tiež „prirástlo k srdcu“. Veríme, že aj tohtoročný program bude slúžiť k prehĺbeniu vzťahu s Bohom a k vzájomnému obohateniu seba i druhých.
23. december 2019
Radostné Vianoce a požehnaný nový rok!
Požehnané sviatky a vitajte v Lukovom Dvore v novom roku. Tešíme sa na Vás!
22. december 2019
Výročná správa o činnosti Duchovného centra Lukov dvor 2019
Duchovné centrum je tu pre tých, ktorí sú unavení, zranení, vyprahnutí a ktorí túžia zažiť Božiu lásku.
20. december 2019
Obnova laických sľubov 2019
Tohtoročný vikend rodiny pátra Chevaliera sa konal v dňoch 6. až 8. decembra, tradične v dome Srdca Ježišovho na Lukovom dvore.
23. október 2019
Skončil sa Mesiac pre kňazov na Lukovom Dvore
Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho organizovali v októbri program s podnázvom „Oddych – zastavenie sa – obnovenie“. Program viedli p. Jozef Hegglin MSC, o. Andrej Darmo a sr. Marta Andraščíková SSS. Medzi prednášajúcimi boli aj Mons. Viliam Judák, o. Ivan Moďoroši a Karol Pollák. Programu sa zúčastnilo 5 kňazov, zo Slovenska a Čiech.