Keďže je Mária celkom otvorená pre Boha, môže ON naplniť celú jej bytosť. Je pripravená spolupracovať pri naplnení jeho vôle.
Július Chevalier, Dcéry Našej milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Brigáda
Príprava domu Kána na jeho posviacku, ktorá bude koncom marca, je v plnom prúde :) Čítať viac...
Mesiac pre kňazov
V termíne od 29. septembra 2019 do 26. októbra 2019 otvárame v duchovnom centre na Lukovom dvore Mesiac pre kňazov „Oddych - zastavenie sa - obnovenie“. V mnohých krajinách je bežnou praxou, že kňaz dostáva možnosť stráviť sabatický čas čerpaním nových síl, sebareflexiou, využiť ho na osobnú a pastoračnú formáciu, zažiť skúsenosť kňazského spoločenstva a predovšetkým na oddych duše a tela. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcom odkaze: Mesiac pre kňazov.
Upozornenie: 13/19 Nenásilná komunikácia I.
Upozorňujeme na zmenu programu. Kurz číslo 13/19 Nenásilná komunikácia I. so začiatkom od 24. mája 2019 do 26. mája 2019 sa predbežne ruší. Aktuálne hľadáme náhradné riešenie o ktorom Vás budeme čo najskôr informovať. Čítať viac...
Zmena vedenia kurzov
Nakoľko tento rok sr. Bohdana, CJ (Mgr. Andrea Bezáková) ostáva dlhodobo v zahraničí, nebude vôbec k dispozícií pre vedenie kurzov a ani individuálnych psychoterapií. Kurzy budú viesť zastupujúci lektori na základe podkladov, ktoré sr. Bohdana pripravila. Čítať viac...
Nové tabernákulum pre dom Kána
Tabernákulum je eucharistický svätostánok, ktorý je určený pre uloženie liturgických nádob s Eucharistiou. V kaplnke domu Kána ho budú dopĺňať motívy prvého zázraku - premenenia vody na víno. Čítať viac...
Rekonštrukcia kuchyne v Dome Srdca Ježišovho
V dňoch od 7. januára 2019 prebieha v Dome Srdca Ježišovho rekonštrukcia kuchyne. Čítať viac...