23. apríl 2020
Je pápež František heretik?
Milý páter Jozef, možno Vás to sklame, ale viem, že ma pochopíte. Som v Spoločenstve sv. Bazileja Veľkého, ktorý patrí pod Byzantský katolícky patriarchát. Nesúhlasím s klaňaním sa bohyni zeme a plodnosti. Mám Vás rada a všetkých na Lukovom dvore. Ale pokiaľ tam budú duchovné cvičenia, v ktorých sa bude spomínať pápež František ako pápež a nie ako heretik, nebude to v súlade s mojou pravovernou vierou v jedného Boha. Eva
27. január 2020
Nedeľa Božieho Slova
Božie Slovo hovorí veľmi konkrétne o všetkom, čo sa týka ľudského života. Všetko, čo prežívame je tam nejakým spôsobom pomenované. Hovorí na príklad o rôznych emóciách, o túžbe po pomste, o hneve, o sklamaní, ale aj o láske, o sexualite, o erotike. Viete napríklad, že prvý verš jednej knihy znie: „Zľúbaj ma bozkami tvojich úst, tvoja láska je sladšia ako víno“? Povedala to snúbenica, ktorá túžila za snúbencom (Pieseň piesní). Sv. Písmo hovorí o všetkom, čo je pre nás dôležité, a dáva nám smer, zmysel, odvahu a silu.
19. január 2020
Hľa baránok boží, ktorý sníma hriechy sveta
Hinduisti sa klaňajú bohu Ganešovi, ktorý je zobrazený ako slon. Je bohom úspechu, vzdelania, múdrosti, vedomostí a prosperity. Tento sloní boh je jedným z najpopulárnejších bohov hinduizmu, pretože je veľmi silný. My kresťania máme celkom iný symbol. Náš kráľ, náš Boh je porovnávaný s baránkom nie so slonom alebo s levom. Duch Svätý s holubicou – nie s orlom. Máme sa za to hanbiť?
29. december 2019
Sviatok svätej rodiny
Dnešný sviatok nie je len sviatkom ľudí, žijúcich v rodinách, ale je to sviatok nás všetkých. Medzi nami tu a teraz, nie sú len ľudia žijúci v manželstve, je tu aj mnoho vdovcov a vdov, sú takí, ktorým sa manželstvo alebo rodina rozpadla, tiež sú medzi nami slobodní a slobodné: možno ste túžili založiť rodinu a nevyšlo to.
25. december 2019
Slovo sa telom stalo
Priznám, že sa mi na Vianoce káže ťažšie ako cez rok, na obyčajnú nedeľu, keď evanjelium hovorí o niečom, čo Ježiš povedal alebo urobil. Keď sa Ježiš narodil, stalo sa niečo nepredstaviteľné, čo sa nedá vysvetliť slovami. Je ľahké hovoriť o pastieroch, ktorí našli „dieťa zavinuté do plienok uložené v jasliach“, je to milé, pekné a zrozumiteľné. Ale čo to znamená? Presahuje to náš rozum. Čo sa stalo? Keď sa Ježiš v Betleheme narodil, prišiel Boh a vstúpil do nášho priestoru a času.
5. júl 2019
Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 2019
Boh, všemohúci, stvoriteľ sveta viditeľného a neviditeľného, má srdce plné lásky pre svoje stvorenie a pre každého človeka. V Ježišovi nám to ukázal. Ježiš sa radoval, aj plakal, plesal, miloval, bol aj sklamaný. Dnes nám odhalil, že cíti veľkú radosť, keď človek, stratený vo svojich hriechoch sa nechá ním nájsť a niesť na jeho pleciach, pretože sa otvoril jeho láske. Tak rád by som Pánovi urobil radosť tým, že by som aspoň jednému z vás pomohol obrátiť sa, aby sa Ježiš tešil, ale bohužiaľ všetci patríte k tým deväťdesiatim deviatim spravodlivým, ktorí pokánie nepotrebujú.
9. jún 2018
Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 2018
Minulý mesiac bola na webe publikovaná správa, že archeológovia objavili v Peru miesto, kde pred päťsto rokmi bolo obetovaných 140 detí. Päť z nich malo okolo 14 rokov, vek ostatných sa pohyboval medzi 8 až 12. Kostrové pozostatky svedčia o prerezaní hrudnej kosti ako aj o zlomeninách rebier. Hrudníky obetí boli otvorené s cieľom vybrať srdce, ktoré kňazi následne obetovali rôznym bohom.