Homílie

19. januára 2020
„Hľa baránok boží, ktorý sníma hriechy sveta“
Hinduisti sa klaňajú bohu Ganešovi, ktorý je zobrazený ako slon. Je bohom úspechu, vzdelania, múdrosti, vedomostí a prosperity. Tento sloní boh je jedným z najpopulárnejších bohov hinduizmu, pretože je veľmi silný. My kresťania máme celkom iný symbol. Náš kráľ, náš Boh je porovnávaný s baránkom nie so slonom alebo s levom. Duch Svätý s holubicou – nie s orlom. Máme sa za to hanbiť?
29. decembra 2019
Sviatok svätej rodiny
Dnešný sviatok nie je len sviatkom ľudí, žijúcich v rodinách, ale je to sviatok nás všetkých. Medzi nami tu a teraz, nie sú len ľudia žijúci v manželstve, je tu aj mnoho vdovcov a vdov, sú takí, ktorým sa manželstvo alebo rodina rozpadla, tiež sú medzi nami slobodní a slobodné: možno ste túžili založiť rodinu a nevyšlo to.
25. decembra 2019
„Slovo sa telom stalo“
Priznám, že sa mi na Vianoce káže ťažšie ako cez rok, na obyčajnú nedeľu, keď evanjelium hovorí o niečom, čo Ježiš povedal alebo urobil. Keď sa Ježiš narodil, stalo sa niečo nepredstaviteľné, čo sa nedá vysvetliť slovami. Je ľahké hovoriť o pastieroch, ktorí našli „dieťa zavinuté do plienok uložené v jasliach“, je to milé, pekné a zrozumiteľné. Ale čo to znamená? Presahuje to náš rozum. Čo sa stalo? Keď sa Ježiš v Betleheme narodil, prišiel Boh a vstúpil do nášho priestoru a času.
5. júla 2019
Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 2019
Boh, všemohúci, stvoriteľ sveta viditeľného a neviditeľného, má srdce plné lásky pre svoje stvorenie a pre každého človeka. V Ježišovi nám to ukázal. Ježiš sa radoval, aj plakal, plesal, miloval, bol aj sklamaný. Dnes nám odhalil, že cíti veľkú radosť, keď človek, stratený vo svojich hriechoch sa nechá ním nájsť a niesť na jeho pleciach, pretože sa otvoril jeho láske. Tak rád by som Pánovi urobil radosť tým, že by som aspoň jednému z vás pomohol obrátiť sa, aby sa Ježiš tešil, ale bohužiaľ všetci patríte k tým deväťdesiatim deviatim spravodlivým, ktorí pokánie nepotrebujú...