„Slovo sa telom stalo“

Priznám, že sa mi na Vianoce káže ťažšie ako cez rok, na obyčajnú nedeľu, keď evanjelium hovorí o niečom, čo Ježiš povedal alebo urobil. Keď sa Ježiš narodil, stalo sa niečo nepredstaviteľné, čo sa nedá vysvetliť slovami. Je ľahké hovoriť o pastieroch, ktorí našli „dieťa zavinuté do plienok uložené v jasliach“, je to milé, pekné a zrozumiteľné. Ale čo to znamená? Presahuje to náš rozum.

Čo sa stalo?

Keď sa Ježiš v Betleheme narodil, prišiel Boh a vstúpil do nášho priestoru a času.

Priestor: Nitra nie je veľké mesto (ale pekné!) ani Slovensko nie je veľká krajina. Je aspoň naša zem veľká? Áno a nie, záleží s čím ju porovnáme. Do slnka na príklad by sa zmestilo viac ako milión zemegúľ. Je slnko veľké? Sú iné slnka alebo hviezdy, ktoré sú zopár milión krát väčšie! V našej galaxii je okolo 300 miliárd sĺnk a vedci nevedia, či existuje 250 alebo 400 miliárd galaxii: Vo vesmíre je viac sĺnk ako piesku na našej zemi! „Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo“: Stvoriteľ vesmíru chcel prísť do drobného, nepatrného priestoru našej zeme žiť v malej krajne v Palestíne.

Čas: Medzi nami sú niektorí, ktorí majú osemdesiat rokov a možno aj viac. Je 80 rokov, alebo dajme k tomu 100 rokov, dlhý čas? Pre deti je to nepredstaviteľne, pre nás starších prejde život veľmi rýchlo. Môžeme mať dojem, že 2000 rokov po Ježišovom narodení je strašne dlhý čas, ale zabúdame alebo nevieme, že prví ľudia žili už pred 150 000 rokmi, že „Homo sapiens“ prišiel pred 70 000 rokmi z Afriky do Európy. Títo ľudia boli tak normálni a inteligentní ako my dnes (ak sme vôbec tak „normálni a inteligentní“ ako si myslíme). Prvý predmet umenia ľudstva je socha zo slonoviny, ktorú archeológovia našli v jednej jaskyni v Nemecku: človek zobrazený ako lev. Nejaký umelec ju tam vytvoril pred 32 000 rokmi. Ježiš prišiel len pred 2000 rokmi, čo v porovnaní nie je tak ďaleko, a žil iba 33 rokov: Večný Boh chcel byť aj časovo tak obmedzený, ako sme my.

Čo to znamená?

Dôležitejšie ako tieto informácie ohľadom Ježišovho narodenia je ich zmysel. Prečo chcel Boh sám prísť do našej obmedzenej situácie priestoru a času? Najlepšie je spýtať sa priamo Jeho. Ako dôvod je nám povedané: „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Ján 3, 16). Toto Jeho vysvetlenie znamená tri veci:

  • Boh miluje. Často o tom hovoríme.
  • Existuje iný život ako len ten na tejto zemi, nie na nejakej inej planéte ale v Božom kráľovstve.
  • Človek, ktorý Ježiša prijme a verí mu, nezahynie, ale má prístup do nového Božieho sveta.

Ako na to reagovať

Boh zostúpil z neba a pohol sa smerom k ľuďom tým, že sa stal človekom. Odvtedy zostáva otázka, ako ľudia reagujú na tuto božskú iniciatívu. S láskou a prijatím ako Jozef a Mária? So strachom, s prekvapením, s údivom a s vierou ako pastieri? S tvrdým odporom ako Herodes, ktorý pre strach nechal zabiť všetkých chlapcov do dvoch rokov? Ako obyvatelia Betlehemu, ktorí o tom nič nevedeli alebo ktorým to bolo jedno?

Nie je možné, aby človek nereagoval nejakým spôsobom na boží príchod. Človek musí zaujať pozíciu a robí to, aj keď odmietne zaujať pozíciu. Zodpovednosť za odpoveď je cena, ktorú za vianočný zázrak zaplatí pozemský občan. Boh prišiel k ľuďom - znamená to však, že ľudia k nemu musia ísť? Nemusia, ale môžu.

Človek môže slobodne odpovedať „áno“ alebo „nie“ - ale nemôže sa vyhnúť odpovedi, pretože keď to počuje, musí povedať verím tomu, alebo nie. V dnešnom evanjeliu sme počuli, že „svet ho neuznal, neakceptoval, nepoznal“. Aj dnes je to tak. Dokonca si Boh dovolí mať aj opozíciu.

Raz sa Ježiš spýtal: „Nájde Syn človeka vieru, keď príde (na konci sveta)?“ U nás, dnes určite, veď prišli sme sem, aby sme sa mu klaňali v jasliach a v Eucharistii. Nech naša viera a láska rastú dennodenne ako odpoveď na to, že „Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“. Ďakujeme, Ježiš! Amen!

Nitra, Klokočina - 25. 12. 2019

Gallery Image