22. december 2019
Výročná správa o činnosti Duchovného centra Lukov dvor 2019
Duchovné centrum je tu pre tých, ktorí sú unavení, zranení, vyprahnutí a ktorí túžia zažiť Božiu lásku.