Duchovné centrum Lukov Dvor ponúka celistvé vzdelávanie v oblasti katolíckej spirituality, psychológie, pedagogiky, medziľudskej komunikácie ako aj kultúrne a duchovné podujatia. V tomto zmysle organizuje spoločne s certifikovanými lektormi a psychológmi, kňazmi a ďalšími odborníkmi duchovné cvičenia, kurzy, tréningy a workshopy.

Duchovné centrum je tu pre tých, ktorí chcú načerpať nové sily, prežiť chvíle ticha a spojenia s Bohom. Svoje služby ponúka aj tým, ktorí chcú napredovať v duchovnom a ľudskom raste alebo sa nachádzajú v ťažkom životnom období, sú unavení, zranení, vyprahnutí a jednoducho túžia zažiť Božiu lásku, atmosféru prijatia a pochopenia.

Duchovné centrum Lukov Dvor tvoria dva domy: Dom Srdca Ježišovho a Dom Kána, spojené s areálom, v ktorom sa nachádza veľký park, parkoviská, záhrada, vonkajšia kaplnka a krížová cesta alebo ihrisko. Je to miesto pokoja, ticha a oddychu. Nachádza sa na okraji Nitry smerom na obec Jarok.

O centrum sa stará rehoľa Misionárov Srdca Ježišovho (MSC) spolu s rehoľou Dcér Našej milej Matky Najsvätejšieho Srdca (FDNSC) a rehoľou Misijných sestier služobníc Ducha Svätého (SSpS). Títo všetci sa denne snažia o to, aby sa každý návštevník a účastník kurzu cítil príjemne, načerpal síl pre svoj život a prinášal skúsenosť Božej lásky druhým.

Čítať viac

Aktuálny program

Júl 2024
August 2024
September 2024
Október 2024
November 2024
V priebehu roka 2024