Eva Račková, PhD., ACC

Eva Račková, PhD., ACC

Pôsobí ako kouč, trénerka a mediátorka. Má skúsenosti s projektmi v oblasti neziskového sektoru, dobrovoľníctva, s vedením záverečných prác na univerzite, ako špecialistka pre vzdelávanie v medzinárodnej firme aj ako akreditovaná lektorka pre ďalšie vzdelávanie mediátorov. Ako lektorka soft skills vedie tréningy rešpektujúcej komunikácie vychádzajúcej z Marshalla B. Rosenberga. Zameriava sa na alternatívne spôsoby riešenia konfliktov formou školskej mediácie. Vyštudovala sociálnu prácu a v rámci štúdia sa zameriavala na problematiku dysfunkčných rodín. Ďalšie vzdelávanie absolvovala v oblasti krízovej intervencie, občianskej advokácie, riešenia konfliktov, respectful classrooms and schools (seminár zameraný na prevenciu šikanovania) a manažment cirkevných a neziskových organizácií. Je držiteľkou medzinárodného certifikátu lifecoachingu a akreditovanou mediátorkou vedenou Ministerstvom spravodlivosti SR v registri mediátorov. Na Lukovom dvore vedie kurzy o komunikácii.