PhDr. Karol Pollák, psychológ, psychoterapeut

PhDr. Karol Pollák, psychológ, psychoterapeut

Narodený v r. 1949, dlhodobo žije v Šali. Je absolventom FFUK Bratislava, špecializácia klinická psychológia. Absolvoval psychodynamický výcvik v Prahe a od r.1981 je jeho lektorom a supervízorom, Trojstupňový výcvik v hypnóze a autogénnom tréningu v Kroměříži, výcvik vo vedení tzv. Balintovských skupín v Bratislave a medzinárodný výcvik v Psychoterapii orientovanej na klienta C. Rogersa s certifikátom Americkej psychologickej asociácie. V Zozname psychoterapeutov SR Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti je vedený od r. 1992. Získal Európsky certifikát pre psychoterapiu od Európskej psychoterapeutickej asociácie. Relevantná profesionálna prax: Klinický psychológ v psychiatrickej nemocnici aj ambulantne, psychodiagnostika, skupinová psychoterapia neurotikov a drogovo závislých, psychologická práca s telesne postihnutými, manželské a rodinné poradenstvo, súkromná prax psychoterapeut a kouč. Duchovne odborná spolupráca s cirkevnými inštitúciami: Člen tímu v Programe pre manželov v ťažkostiach (nádeji) v Rodinkove, skupinové stretnutia s kňazmi pod záštitou Českej biskupskej konferencie - riešenie problémov kňazov vo vzťahu k farníkom, kolegom.