Ján Košturiak

Ján Košturiak

Spoluzakladateľ spoločnosti Fraunhofer IPA Slovakia (www.ipaslovakia.sk), Podnikateľskej univerzity a inovačnej siete a Inovato (www.inovato.sk) a spolupracovník OZ Dobrý Pastier v Kláštore pod Znievom.

Vyštudoval odbor strojárska technológia na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline. V roku 1997 ho vymenovali za profesora na Žilinskej univerzite v Žiline. Dlhodobo pôsobil na Fraunhofer IPA Stuttgart, TU Wien a HST Ulm.

Vyvíjal programový systém SIMPLE++ (dnes Plant Simulation), budoval koncept 3D skenovania, IQ volutions.

Je autorom a spoluautorom vyše 25 kníh a vyše 200 článkov, ktoré vyšli v rôznych krajinách sveta. Pracoval na projektoch a vzdelával študentov a podnikateľov na Slovensku, v Česku, Poľsku, Nemecku, Rakúsku, Číne, Vietname, USA, UK, Taliansku a v ďalších krajinách.

Zoznam kurzov lektora:

  • Lektor momentálne nevedie žiaden kurz.