Ján Košturiak

Ján Košturiak

Spoluzakladateľ spoločnosti Fraunhofer IPA Slovakia (www.ipaslovakia.sk), Podnikateľskej univerzity a inovačnej siete a Inovato (www.inovato.sk) a spolupracovníkOZ Dobrý Pastier v Kláštore pod Znievom.

Vyštudoval odbor strojárska technológia na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline. Vroku 1997 ho vymenovali za profesora na Žilinskej univerzite v Žiline. Dlhodobo pôsobilna Fraunhofer IPA Stuttgart, TU Wien a HST Ulm.

Vyvíjal programový systém SIMPLE++ (dnes PlantSimulation), budoval koncept 3Dskenovania, IQvolutions.

Je autorom a spoluautorom vyše 25 kníh a vyše 200 článkov, ktoré vyšli v rôznychkrajinách sveta. Pracoval na projektoch a vzdelával študentov a podnikateľov naSlovensku, v Česku, Poľsku, Nemecku, Rakúsku, Číne, Vietname, USA, UK, Talianskua v ďalších krajinách.