sr. Eva CJ (PhDr. Eva Jaroušková)

sr. Eva CJ (PhDr. Eva Jaroušková)

Je členkou Congregatio Jesu. Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Fakulty Vedy o výchove na Pápežskej Saleziánskej univerzite v Ríme. Absolvovala viaceré kurzy duchovného doprevádzania a Ignaciánskej spirituality v zahraničí. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg v Banskej Bystrici. Na Lukovom dvore vedie duchovný program.