Bc. Martin Damián

Bc. Martin Damián

Narodený v roku 1973 v Zábřehu na Moravě. Vyštudoval Teológiu a spiritualitu zasväteného života na Teologickej fakulte UP v Olomouci. U menších bratov františkánov počas šesťročného pôsobenia sa naučil umeniu tvorby ikon. Veľkým prínosom pre neho bola konzultácia s pravoslávnymi ikonopiscami. V roku 2009 sa zúčastnil kurzu Kopie Mistrů usporiadaným Národnou galériou v Prahe. Pravidelne usporadúva kurzy ikonopisectva, ktoré sú zároveň aj malými duchovnými cvičeniami.

Zoznam kurzov lektora: