o. Radovan Hasík (Komunita Emanuel)

o. Radovan Hasík (Komunita Emanuel)

Narodený v roku 1981. Absolvoval štúdium cirkevnej hudby vo Viedni (Universität für Musik und darstellende Kunst). Je členom Komunity Emanuel. V rámci nej sa zúčastnil ročného formačného pobytu v evanjelizačnej škole v nemeckom Altöttingu (Emmanuel School of Mission). Filozoficko-teologické štúdiá začal v Belgicku (Studium Notre Dame de Namur) a neskôr dokončil na teologickej fakulte Univerzity Komenského v Badíne. Od roku 2015 je kňazom banskobystrickej diecézy. V súčasnosti pôsobí ako duchovný správca Duchovného centra Lukov dvor, kde sa venuje vysluhovaniu sviatosti zmierenia, duchovnému sprevádzaniu, koordinácii programov a spolupracuje na vedení kurzov a duchovných cvičení.