sr. Miroslava CJ (Mgr. Martina Lukčíková)

sr. Miroslava CJ (Mgr. Martina Lukčíková)

Narodená v roku 1979. Členka Congregatio Jesu. Vyštudovala Katolícku teológiu na Teologickej fakulte v Košiciach, Formáciu a vedenie spoločenstiev na Teologickej fakulte v Bratislave. Absolvovala Kurz duchovného sprevádzania a Kurz duchovného sprevádzania v osemdňových duchovných cvičeniach v Ivanke pri Dunaji, výcvik kresťanský kouč vo Family Garden v Bratislave a psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciálnej analýze v Prahe. V súčasnosti pracuje v individuálnom poradenstve pre dospelých v oblasti rozličných osobných problémov, v náročných životných udalostiach a medziľudských vzťahov, zdravého životného štýlu a osobného rozvoja pod supervíziou. Na Lukovom dvore pracuje ako lektor v programoch pre rozvoj osobnosti a sprevádzajúci v duchovných cvičeniach.