sr. Miroslava CJ (Mgr. Martina Lukčíková)

sr. Miroslava CJ (Mgr. Martina Lukčíková)

Narodená v roku 1979. Od roku 1997 žije v rehoľnom spoločenstve Congregatio Jesu. Vyštudovala Katolícku teológiu na Teologickej fakulte v Košiciach, Formáciu a vedenie spoločenstiev na Teologickej fakulte v Bratislave. Absolvovala Kurz duchovného sprevádzania, Kurz duchovného sprevádzania v osemdňových duchovných cvičeniach v Ivanke pri Dunaji a výcvik kresťanský kouč vo Family Garden v Bratislave. V súčasnosti absolvuje psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciálnej analýze. Na Lukovom dvore pracuje ako koordinátorka duchovného centra a sprevádzajúca pri duchovných programoch.