Naša spiritualita

Poslanie sestier FDNSC, podobne ako poslanie misionárov MSC, sa odráža v motte: „Nech je všade milované Najsvätejšie Srdce Ježišovo".
Celá naša spiritualita je zameraná na Ježišovo Srdce so zvláštnym mariánskym rozmerom.

Naša milá Matka Najsvätejšieho Srdca

Ako vďačnosť za všetky veľké veci, ktoré Pán urobil skrze Pannu Máriu, ju podľa Julesa Chevaliera oslovujeme Naša milá Matka Najsvätejšieho Srdca. Toto meno sa zameriava na vzťah lásky medzi Ježišom a Máriou, vzťah, ktorý sme pozvaní pestovať aj my medzi sebou, napriek našim ohraničeniam a nedostatkom. V Ježišovom srdci nachádzame celú škálu emócií, nádeje a obavy, radosti i smútok tak, ako ich aj my denne prežívame. Na živote Chevaliera vidíme, ako využiť každodenné príležitosti, aby sme ukázali Božiu lásku a urobili ju viditeľnou pre svet okolo nás.
„Naša milá Matka svojou odpoveďou v láske a úplnou odovzdanosťou Duchu Svätému dala Ježišovi ľudskú prirodzenosť a nasledovala ho do konca, až na kríž.“ (Konštitúcie FDNSC)

Rodina Chevaliera

Našu kongregáciu založil páter Jules Chevalier v Issoudune vo Francúzsku v roku 1874.
Jules túžil žiť a zvestovať posolstvo bezpodmienečnej Božej lásky. Založil preto kongregáciu Misionárov Najsvätejšieho Srdca (MSC) a o dvadsať rokov neskôr Kongregáciu Dcér Našej milej Matky Najsvätejšieho Srdca (FDNSC).
Prianie, aby ľudia Najsvätejšie Srdce všade poznali a milovali, viedlo Chevaliera k myšlienke, aby fungovala vetva laikov, ktorá by tvorila a zdieľala ducha, charizmu a poslanie Kongregácií.
V tejto myšlienke pokračoval holandský páter Hubert Linckens MSC v Nemecku, ktorý v roku 1900 založil kongregáciu Misijné sestry Najsvätejšieho Srdca.
Dnes teda existujú tri náboženské kongregácie spolu s medzinárodnou sieťou laikov a sú súčasťou jednej Rodiny Chevaliera.

Kde pôsobíme

Od našich skromných začiatkov vo Francúzsku v roku 1874 sa nám podarilo rozšíriť do 27 krajín po celom svete. Kongregácia má v súčasnosti viac ako 800 sestier. Kdekoľvek sme poslané, snažíme sa reagovať na potreby ľudí, a preto sme zapojené do mnohých foriem služby. Naša misia nepozná limity ani hranice.
Na Slovensku nás môžete stretnúť na Lukovom dvore v Nitre, kde tvoríme neoddeliteľnú súčasť tímu Duchovného centra.
Okrem života v komunite sa staráme o účasníkov duchovných cvičení a kurzov.

Matka Marie Louise Hartzer, FDNSC

Naša prvá generálna predstavená, matka Marie Louise Hartzer, sa narodila v roku 1837 v Alsasku vo Francúzsku a zomrela v Thuine v Belgicku v roku 1908. Najprv sa vydala, mala dvoch synov a neskôr ako 45 ročná vdova sa pripojila k novej Kongregácii Dcér Našej milej Matky Najsvätejšieho Srdca. Jej dvaja synovia sa stali misionármi Najsvätejšieho Srdca. Kongregáciu viedla 26 rokov (1882-1908) a verne odovzdávala sestrám charizmu a spiritualitu zakladateľa. Videla, ako sa spoločenstvo rozšírilo z Európy až na ostrovy v Pacifiku a stalo sa skutočne medzinárodným spoločenstvom. Počas dvadsiatich šiestich rokov, až do svojej smrti v roku 1908, Marie Louise múdro viedla našu Kongregáciu.
„Ako páter Chevalier uplatňujúc svoje duchovné otcovstvo, uviedol Kongregáciu do života, tak aj Marie Louise Hartzerová z milosti duchovného materstva podporovala rozvoj tohto života. Preto ju môžeme nazývať našou ctihodnou Matkou.“ (Mary Venard, FDNSC, Zámery jeho Srdca)