Prayer image

Boží sluha Július Chevalier, MSC

15.03.1824 – 21.10.1907
Zakladateľ Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho,
Dcér našej milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho,
a duchovný zakladateľ Misijných sestier Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Modlitba o milosti na príhovor Božieho sluhu Júliusa Chevaliera

Bože, náš Otče, tak veľmi si nás miloval, že si vydal Ježiša, svojho Syna pre spásu celého sveta. Ďakujeme Ti za to, že si dal svojej Cirkvi pátra Júliusa Chevaliera, aby ohlasoval Slovo života a tak priniesol liek na choroby svojej doby.
Keď rozjímal s Máriou “o Tom, ktorý bol prebodnutý“, stal sa zanieteným apoštolom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho i Jeho milosrdnej lásky a chcel, aby ju všade milovali.
Otče, na jeho príhovor a podľa Tvojej vôle, daj nám (mi) milosť, ktorú si vyprosujeme (vyprosujem) od Teba (...). Prosíme (prosím) Ťa o to so živou nádejou, že raz bude na Tvoju slávu predložený k úcte veriacich ako orodovník a vzor svätosti. Amen.
S cirkevným schválením +Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup (Prot. č. 1094/2018)

Modlitby na úmysel

Laici rodiny pátra Chevaliera sa pripájajú k Vašim modlitbám každý utorok približne o 20:00.
Svoj úmysel a prosbu o modlitbu nám môžete zaslať cez formulár na tejto stránke.
Svedectvá o vypočutých modlitbách a vyprosených milostiach na príhovor pátra Chevaliera zasielajte prosím na adresu:

Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Partizánska 56
949 11 Nitra

Prayer image
Prayer image

Modlitba za blahorečenie pátra Júliusa Chevaliera

Bože, náš Otče, Ty si nás tak veľmi miloval, že si vydal svojho Syna na spásu sveta. Ďakujeme Ti, že si Cirkvi daroval pátra Júliusa Chevaliera. Spolu s Máriou sa upriamil na Toho, ktorý sa za nás nechal prebodnúť, a tak sa stal zanieteným apoštolom milujúcej lásky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Túžil, aby toto Srdce všade poznali a milovali, aby Láska bola milovaná.

Prosíme Ťa Bože, daj znamenie, aby mohla Cirkev slávnostne pripočítať pátra Chevaliera k zástupu blahoslavených ako príklad lásky k Ježišovi a zanietenosti za spásu všetkých, a tak sme ho mohli verejne uctievať a prosiť o jeho orodovanie, pomoc a ochranu ako sprievodcu na ceste nášho života.

Nech sa všade zjaví Tvoja láska a Tvoj pokoj, aby sa Srdce Tvojho Syna stalo srdcom pre nový svet. Amen.

S cirkevným schválením +Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup (Prot. č. 1094/2018)

Boží sluha Július Chevalier, MSC