Andrej Darmo, Th.D.

Andrej Darmo, Th.D.

Narodený v roku 1977. Od roku 2001 je kňazom Banskobystrickej diecézy. Bol kaplánom v Martine a riaditeľom Diecézneho centra mládeže Maják v Španej Doline, kde sa skoro trinásť rokov venoval sprevádzaniu a formácii mladých. Obhájil licenciát (2007) a doktorát (2012) na Cyrilometodějskej teologickej fakulte v Olomouci v oblasti praktickej teológie so zameraním na pastoráciu mládeže. Dlhodobo sa venuje formácii kresťanskej identity, špeciálne cez krstnú mystagógiu. Absolvoval Kurz pre formátorov na Saleziánskej univerzite v Ríme a sabatický program pre kňazov a rehoľníkov (Ministry to Ministers) v San Antoniu v Texase. V súčasnosti je farárom v Trnavej Hore a zároveň i špirituálom pre kňazov Banskobystrickej diecézy. Na Lukovom dvore spolupracuje pri duchovnom programe pre kňazov a v ďalších duchovných programoch.

Zoznam kurzov lektora: