Mgr. Elena Lamačková, psychologička

Mgr. Elena Lamačková, psychologička

Narodená v r. 1954, vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, pracovala v psychologickom poradenstve pre rodinu, pár i jednotlivca, absolvovala 5-ročný psychodynamický výcvik SUR v Prahe, odborné výcvikové semináre Systemického modelu rastu vedené prof. Walterom F. Zahndom a lektormi IVS a od r. 2002 poskytuje poradensko-psychologické služby v rámci Kresťanskej psychologickej poradne pri farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave-Petržalke. S Duchovným centrom Lukov dvor spolupracuje od r. 2004 a vedie programy na rozvoj a uzdravenie osobnosti.