P. Juraj Gendiar SchP

P. Juraj Gendiar SchP

Narodený v roku 1974 v Partizánskom. V Reholi piaristov od roku 1993. Vysvätený v r. 2001.V súčasnosti pôsobí v kolégiu piaristov v Trenčíne.
  • Od roku 2006 sa venuje psychodynamickému hodnoteniu osobnosti, ktoré poskytuje najmäpre zasvätené osoby, ale aj pre laikov. K tejto špecifickej službe absolvoval dlhodobý výcvik vškole ISF na Gregorskej pápežskej univerzite v Ríme v rokoch 2001-2007;
  • V rokoch 2008-2013 absolvoval dlhodobý výcvik v logoterapii a existenciálnej analýze vBrne. Od r. 2013 poskytuje službu psychoterapeutického a psychospirituálnehosprevádzania;
  • Od 2018 je vo výcviku v integratívnej supervízii (ČIS Praha); aktuálne sa venuje najmäindividuálnym supervíziám.
  • Od roku 2021 príležitostne spolupracuje pri sprevádzaní osôb v DC na Lukovom Dvore.