Mgr. Juraj Musil

Mgr. Juraj Musil

Narodený v roku 1980. Vyštudoval psychológiu na UCM v Trnave (2008). Dva roky pracoval na referáte poradensko-psychologických služieb, predovšetkým v oblasti manželského a párového poradenstva, ktorému sa súkromne venuje dodnes. Absolvoval kurz (2017-2019) "Safeguarding: Ochrana detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním", ktorý organizovala Pontifica Universita Gregoriana - Center for child protection v spolupráci s Teologickou fakultou KU v Košiciach. V roku 2014 bol vysvätený za kňaza Nitrianskej diecézy. Pôsobil ako kaplán a duchovný správca cirkevných škôl. V súčasnosti je kaplánom vo farnosti Preseľany.

Zoznam kurzov lektora: