Mgr. Erika Kopisová, psychologička

Mgr. Erika Kopisová, psychologička

Narodená v roku 1977. Vyštudovala Učiteľstvo pre prvý stupeň základných škôl na Pedagogickej fakulte Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici, ďalej štúdium Formáciu a vedenie spoločenstiev na Teologickej fakulte v Bratislave, Psychológiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Absolvovala Christian Counseling, vysokoškolský vzdelávací program pre laikov na Global University, Pastoral Care School v Institute for World Evangelisation v Allerheiligen, Výcvik Kresťanský kouč vo Family Garden v Bratislave a množstvo komunikačných a psychologicko-poradenských vzdelávaní v rámci výkonu predchádzajúcich povolaní v oblasti školstva a pastoračnej práce na diecéznej, farskej a komunitnej úrovni. Zaoberá sa nielen starostlivosťou o dušu, ale aj telo a relaxáciu, absolvovala viaceré masérske kurzy. V súčasnosti sa venuje službe ľuďom na voľnej živnosti, poskytuje kresťanský koučing, psychologické a pedagogické poradenstvo, vzdelávacie a výchovné podporné programy, starostlivosť nielen o dušu, ale aj telo cez službu masáží. Na Lukovom dvore spolupracuje pri sprevádzaní účastníkov duchovných programov.