Daniel Pastirčák, kazateľ

Daniel Pastirčák, kazateľ

Narodený v roku 1959. Slovenský básnik, prozaik, esejista, výtvarník a kazateľ. Je absolventom Strednej umeleckej priemyselnej školy v Košiciach a v Bratislave (odbor keramika). Kratší čas pracoval v bratislavskej Mestskej galérii, potom študoval odbor reštaurovanie na dvojročnej nadstavbe a teológiu na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako kazateľ Cirkvi bratskej v Bratislave.