sr. Mária Ester SSpS (Mgr. Alena Lahová)

sr. Mária Ester SSpS (Mgr. Alena Lahová)

Narodila sa v roku 1954. Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Trnave. Učila na základnej škole a po revolúcii vstúpila do Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého. Študovala spiritualitu v Írsku, duchovné vedenie a formáciu sestier na Filipínach a vedenie individuálne sprevádzaných duchovných cvičení v Anglicku. Ako misionárka pôsobila v Írsku, v Rusku a na Filipínach. Vo formácii a v oblasti duchovného sprevádzania pracuje od roku 2003. V súčasnosti žije v Provinciálnom dome v Ivanke pri Nitre. Na Lukovom dvore spolupracuje ako sprevádzajúca pri duchovnom programe.