Pozvanie na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Lukovom dvore

Pozývame Vás na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho,   ktorá sa uskutoční dňa 07.06.2024 v areáli parku Duchovného centra Lukov dvor. Slávnosť bude začínať o 15.00 hod. vyložením sviatosti oltárnej k tichej adorácii. Počas adorácie sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia (do 17:15 hod.).

17.30 hod. sa začne slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať Mons. ThLic. Marián Dragúň, rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre.

Po sv. omši Vás pozývame na malé agapé a zároveň ponúkame možnosť súkromných piknikov v našom areáli.

V prípade veľmi nepriaznivého počasia by sa celý program konal vo farskom kostole sv. Gorazda na Klokočine – informácia o zmene miesta by bola včas aktualizovaná na našej webovej stránke www.misionari.sk.

Gallery Image