Radi by sme sa s vami podelili o anonymné svedectvá a odozvy od účasníkov duchovných cvičení a kurzov.
Tím duchovného centra Lukov dvor pre vás pripravuje celoročný program a záleží nám na vašom názore.
Každá spätná väzba je pre nás veľkým povzbudením a podnetom k skvalitňovaniu programu.

Rešpektujúca komunikácia v partnerstve

Oslovili ma minimálne 2 momenty: 1. Účastníci, ktorí ešte nie sú manželia - majú vzťah alebo nad ním ešte len uvažujú a UŽ sa zamýšľajú nad témou vzájomnej rešpektujúcej komunikácie - a nehovoriac o tom, že niektorí naozaj merali na kurz diaľku z opačného konca Slovenska! 2. Manželia, ktorí zažili veľmi vážnu krízu, nepodržalo ich okolie (skôr im "hádzalo polená pod nohy"!) a oni si povedali, že "nám stojí za to, aby sme naše manželstvo zachránili" a hľadali všemožnú pomoc! Veľká vďaka Bohu za tieto veľké veci! Nech Vás i tieto páry žehná Pán!

Učme sa spolu starnúť

Som veľmi vďačná za tuto skupinu a spôsob, akým sa spolu učíme starnúť - zo zdieľania, zo skúsenosti iných, z názorov, postrehov…. cením si úprimnosť a otvorenosť členov skupiny. Učíme sa počúvať jeden druhého. Elenka s Karolom ma obohacujú svojou odbornosťou. Teším sa na ďalší víkend.Lukov dvor je pre mňa reálnym dôkazom, že Božie kráľovstvo môžeme žiť aj tu na zemi. Cítim sa tu absolútne prijatá a každým, od pátrov, sestier aj od tých zvieratiek a v krásnom prostredí. Ďakujem moc

Sebapoznanie, sebaprijatie, sebaúcta

Zažila som tu veľmi vzácny čas stretnutia so svojím vnútorným dieťaťom :-). A aj uzdravenie z detskéhoobdobia :-). Bol to vzácny čas po sv. prijímaní a počas adorácie :-). Boli dosýtené všetky moje potreby zdetstva :-). Ďakujem Ti, Ježišu, za tento požehnaný čas :-).

Ikonopisectvo

S Martinom Damianom som bola na kurzoch opakovane. Keď moja nevesta videla ikony a počula príbehyo ikonách, aj z Martinových kurzov, tak ju to oslovilo, že sa rozhodla, že chce napísať ikonu pre svojhootca, aby ho ochraňovala, pretože on celý profesionálny život zamestnáva kvantá ľudí, uživil mnohorodín a vždy ľuďom pomáha v zložitých situáciách. Veľmi ma to potešilo, že sa tak sama rozhodla.Považujem to za nenásilnú cestu k viere... A tiež hlbokú úctu k otcovi.

Rešpektujúca komunikácia vo vzťahoch I.

Počas kurzu sme na sv. omši počuli evanjelium o tom, že my sme soľou zeme... Kurz Rešpektujúca komunikácia vo vzťahoch bol pre mňa nesmierne obohacujúci. Uvedomila som si, že aj počas tohto kurzu sme dostali dar prevyšujúci mnohé dary – dar konceptu nenásilnej komunikácie – soľ, ktorá „ochutí“ naše vzťahy, zmení... Po sv. omši mi vyhŕkli slzy vďačnosti za to, čo mi dal Pán... Zrazu som pocítila slanosť stekajúcich sĺz... Áno, my sme soľou zeme... Doslova...

O strachu

Veľmi silné bolo pre mňa na duchovných cvičeniach, že som tam stretla osobu, ktorá má veľmi blízky vzťah k môjmu rodisku. Aký je svet malý. Zistila som, že je to pre mňa veľmi spriaznená duša. Pán to zariadil tak, aby sme sa stretli. Ďakujem Ti Pane. Anna

O strachu

Po kurze u mňa zavládol vnútorný pokoj na určitý čas, zbavila som sa, čiastočne strachu, ktorého sa za posledný čas nahromadilo pomerne dosť...

Trauma: Život s ranami, ktoré môžu byť oslávené

Duchovná obnova "Život s ranami" ma určite posunul na mojej ceste uzdravovania, prežívala som hlbokú duchovnú radosť v srdci. Boli pre mňa veľkým darom rozhovory so psychologičkou a duchovno-psychologický rozhovor s kňazom. Rozhodne obohacujúce a cenné boli pre mňa zdieľania účastníkov obnovy, s ktorými sme vytvorili jedno pekné spoločenstvo v láske. Som vďačná všetkým, ktorí sa na tejto obnove podieľali.

Trauma: Život s ranami, ktoré môžu byť oslávené

Nefalšovaný pravý Boží pokoj v celom areáli, v budovách, v srdciach :-))). Načerpala som :-))). Ďakujem :-)))

DUCHOVNÉ CVIČENIA VEDENÉ INDIVIDUÁLNE

"Ďakujem, že v tichu a pokore srdca sa mi dostalo veľkej milosti vnímať Božiu prítomnosť a blízkosť Boha, prežiť pocit radosti, aj bolesti, poznať útechu aj neútechu, nájsť živú vieru, pokoj v duši a takto žiť aj vo svojom bežnom každodennom živote. Bohu vďaka a dovidenia."

MESIAC PRE KŇAZOV

"6-7 dňové duchovné (al. duch. - telesné) cvičenia mi pomohli zostúpiť do hĺbín duše. Ak by som nezachoval silentium, asi by som neotvoril, hoci aj v závere svoju "trinástu komnatu", ktorá nemusí mať azda hneď konečné riešenie, ale našla pomenovanie, teda cestu k oslobdeniu."

IDENTITA ŽENY III. etapa - Dôvera

"Človek verí, že Boh ho miluje. Na tomto mieste to má šancu prežívať."

IDENTITA ŽENY III. etapa - Dôvera

"Prežitie hlbokej milujúcej lásky Boha Otca a jeho Starostlivosť. Ďakujem."

OBJAVENÁ IDENTITA - DC pre zasvätených a pre kňazov

"Ďakujem za hĺbku prednášok spojenú s aktivitami, ktoré ju umocnili."

DUCHOVNÉ CVIČENIA VEDENÉ INDIVIDUÁLNE

"Kto sa bojí byť sám so sebou a svojimi myšlienkami bude často padať a unaví sa. Stratí chuť, odvahu a aj cieľ vo svojom smerovaní. Môže stratiť – oddialiť sa zo svojho povolania. A to nemusí byť len duchovné, ale môže ísť aj o manželstvo. Je ozaj dôležité nájsť si čas na oddych a reflexiu, aby sme mohli rásť duchovne i osobne. "

NASLEDOVANIE KRISTA

"Naplnila ma obrovská radosť – bol som rád, že som tu."

NASLEDOVANIE KRISTA

"Pán je tu a má nás rád."

NASLEDOVANIE KRISTA

"Už nie som ako tá, čo verí Bohu a preto niečo musí a má zvláštne povinnosti navyše, ale je to pre mňa vyznamenanie, nový zdroj... Ďakujem krásne! Nech čím viacerí prídu s otvoreným srdcom na Lukov dvor. Žasnú, aké dobro ich tu čaká... !"

NASLEDOVANIE KRISTA

"Ďakujem Pánu Bohu, že mi dal zdravie a silu až do konca vydržať. Za to, čo na bezpečnom mieste búral a dal mi pomoc vidieť v pravde, i za pomoc čo s tým. Za školu dôvery. Za posilnenie a nové pohľady."

NASLEDOVANIE KRISTA

"Myslím, že som zažila 2. obrátenie. Po nočnej adorácii som si líhala do postele s nádherným pocitom čerstvého zamilovania: Moje zamilovanie, moja láska. Po svätej spovedi nasledujúci deň, keď som kľačala následne pri adorácií, začala som si čítať modlitbu odovzdania a pozrela som hore na kríž, pocítila som intenzívne lásku Ježiša Krista ku mne. Od dojatia som sa rozplakala: Jeho láska."

NASLEDOVANIE KRISTA

"Vo svojom živote som pred duch. cvičeniami vnímala, že som zastala, pretože som už nevidela cestu kadiaľ kráčať ďalej, aby som došla k Otcovi. Prostredníctvom knihy „Nasledovanie Krista“ a prežitých DC sa mi odkryla ďalšia časť mojej cesty a túžba nasledovať Ježiša v Jeho svetle a pravde ešte vernejšie. Ďakujem za všetko!"

TÝŽDEŇ TANEČNEJ MEDITÁCIE

"Kurz je pre mňa inšpiráciou na aktivity vo farnosti, môj duchovný rast, nové túžby a sloboda ducha."

TÝŽDEŇ TANEČNEJ MEDITÁCIE

"Tanečné meditácie som absolvovala 2x. Teraz som sa už cítila ako doma od úplného začiatku. Už pri vstupe do areálu som pocítila prítomnosť Boha, ktorého cítiť úplne všade.Program – tance a ticho napomáhajú komunikácii s ním. Celý týždeň je pre mňa ochutnávkou neba. Ďakujem."

UZDRAVUJÚCA CESTA ŽIVOTA

"Tento kurz mi určite niečo dal, aj keď sa hneď všetko ešte nevyriešilo, ale je to ďalší krok na ceste, čo robiť, aby sa niečo uzdravilo, upravili problémy v živote. Veľmi pekne ďakujem."

UZDRAVUJÚCA CESTA ŽIVOTA

"Osobne som prežila silné momenty uvedomenia si, v čom tkveli korene mojich blokov a zranení. Takisto som zažila veľmi silný dotyk božej lásky a trpezlivosti. Odchádzam povzbudená a správnym spôsobom nalomená. Veľká vďaka."

UZDRAVUJÚCA CESTA ŽIVOTA

"Tento kurz som absolvovala už druhýkrát. V čase, kedy sme si mali vybrať kameň som na to akosi pozabudla a tak som si vzala prvý, ktorý bol pri dverách. Keď som sa potom na ten kameň dívala mal tvar slzy. No stále to bol kameň – tvrdý. Tak podobne vyzeralo aj moje srdce, bolo zatvrdnuté a nevedelo plakať. V živote, ktorý mám som sa naučila byť silná, pretože musím. A tak som v sebe potláčala smútok. Moje srdce zatvrdlo, pretože som častokrát obviňovala Boha za veci, ktoré sa stali. Stal sa mi nepriateľom, ktorý to všetko dopustil. Keď som jeden neskorý večer vošla do kaplnky, kde bol iba Ježiš a ja, iba v tichu som naňho hľadela. Potom som ho začala prosiť, aby sa mi dal poznať, že potrebujem vedieť, že je tu a je pri mne, že sa cítim ním opustená, vnímala som akýsi múr medzi nami, ktorý som postavila ja. A znova som sa len ticho dívala. Pán mi ale položil na srdce túžbu po spovedi a tak som začala písať. Trvalo niekoľko dní, kým som na spoveď šla. Celý ten čas som ale vnímala, že spoveďou zbúram podstatný kameň tohto múru. A stalo sa. Počas obradu uzdravenia pri ponáraní rúk som prosila, aby som mohla byť opäť tým dievčaťom, ktoré sa krstom stalo čistým a nevinným. Plakala som a plakala som veľa. Bola to milosť vyplakať to všetko, čo bolo potlačené. A dostala som nové srdce. Ďakujem :)."

NENÁSILNÁ KOMUNIKÁCIA I.

"Po tomto kurze cítim veľké oslobodenie, už viem ako povedať druhým o svojich potrebách. Ako správne vedieť poprosiť a pri tom neraniť, nevyčítať. Ďakujem."

AKO SA ROZHODOVAŤ?

"Tohto roku som sa zúčastnila kurzu na Lukovom dvore už po tretíkrát. To, že som objavila tieto kurzy, vnímam ako Boží zásah. Po prežitých útrapách a zvažovaní odchodov od manžela, vidím pomalé zmeny k lepšiemu. Nie je to ešte ideál, ale zmena nastala. Hlavne moja, lebo zmeniť druhého nedokážeme. Pán Boh zaplať!"

DUCHOVNÉ CVIČENIA VEDENÉ INDIVIDUÁLNE

"Bohu vďaka za Dom Srdca Ježišovho, ktorý sprostredkúva Božiu lásku, milosrdenstvo a prijatie. Všetkým, ktorí v ňom pôsobia, prípadne vypomáhajú – vďaka za vašu službu. Nech Vás všetkých Boh požehnáva, odmení za vašu obetu a naplní radosťou, pokojom a spokojnosťou (už aj tu na zemi:) Pán Boha zaplať!"

DUCHOVNÉ CVIČENIA VEDENÉ INDIVIDUÁLNE

"Cítila som, že na tomto mieste pôsobí Boh. Je to miesto modlitby. Otvorilo sa vo mne to, čo dlhé roky spalo, alebo som „nechcela“, aj to vyplávalo. Nech je zvelebený Pán. Budem podporovať Vašu prácu modlitbou."

DUCHOVNÉ CVIČENIA VEDENÉ INDIVIDUÁLNE

"Hneval som sa na seba. Potláčal v sebe svoju temnú stránku, zlyhania, minulosť. Ako je možné, že Boh ma má rád napriek tomu... ? Žalm 103 a kapituloval som pred Ním. Jeho láska je silnejšia ako môj odpor. Teraz učím sa byť slobodný."

DUCHOVNÉ CVIČENIA VEDENÉ INDIVIDUÁLNE

"Individuálne duchovné cvičenia sú silnou skúsenosťou. Zažila som ich tento týždeň prvýkrát, ale určite túžim prihlásiť sa znova. Je to úžasná skúsenosť stretnutia s Pánom vo svojom srdci, v prírode, ale najmä vo Sv. Písme. Boh ma sprevádzal a nechával mi objaviť svoju tvár. Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. (Jn 7, 37). A ja som sa v tomto čase napila z prameňa živej vody."

NENÁSILNÁ KOMUNIKÁCIA PRE MANŽELOV

"Veľmi rád sa vraciam každý rok na toto miesto pokoja načerpať duchovných síl a energie pre každodenný život. Vždy tu nájdem príjemných a ochotných ľudí, krásne prostredie a zaujímavé, aktuálne témy do života. Vrelo odporúčam aj svojim známym, aby si to prišli skúsiť."

NENÁSILNÁ KOMUNIKÁCIA PRE MANŽELOV

"Pochopil som, kde robím chybu pri komunikácii, „ako šakal“. Opäť som si pripomenul cestu „žirafy“. Pomohla mi aj analýza Evky a poukázanie, usmernenie – ako postupovať v čase medzi akciou a reakciou."

DUCHOVNÉ CVIČENIA VEDENÉ INDIVIDUÁLNE

"Aká veľká bola moja radosť, keď som sa cez príjemnú a starostlivú komunikáciu dozvedel, že na Lukovom dvore je voľné miesto. Práve tu som sa po prvýkrát zúčastnil duchovných cvičení vedených individuálne. Bol to pre mňa čas spomalenia a ticha, po ktorom som už dlho túžil. Mal som skúsenosť, že Božie slovo tu zrazu hovorilo akosi hlasnejšie a zapúšťalo hlbšie korene práve preto, lebo mu dal človek potrebné podmienky na zapustenie koreňov – ticho a dostatok času. Uvedomil som si, že chodenie s Pánom v tichu a načúvanie musí dostať viac priestoru. Tento čas vo mne znova zväčšil smäd po Bohu a potvrdil znova a znova, že Boh dáva natoľko, nakoľko mu dám priestor a otvorím dvere srdca viac, viac a ešte viac. Denné individuálne stretnutia s kňazom počas DC sú naozaj niečím unikátnym. Človek sa cíti, že je jednoducho oňho postarané, že je tam kontinuita, priestor dôvery a slobody v rozhovore, počas ktorého dostáva človek texty z Písma „šité na mieru“. A to v nadväznosti na to, čo práve v hlbinách srdca počas DC prežíva, čoho je jeho srdce plné. A aby toho nebolo dosť, celé je to zasadené v príjemnom prostredí, výbornom jedle, moderných ubytovacích zariadeniach a usmiatych rehoľných sestrách z Kiribati plných života J. Bohu chvála za všetko!"

KRÍZA AKO ŠANCA

"Keď som išla na tento kurz, zrazu som nevidela zmysel prečo sem idem. Zrazu som pred sebou videla slnko prenikajúce cez oblaky, jeho lúče sa rozprestierali predo mnou na oblohe. Spomenula som si na myšlienku bl. sr. Zdenky: „Za mrakmi je moje milované slnko.“ Naozaj som Ho tu pocítila. A obrázok na titulnej stránke brožúrky mi to opäť pripomenul. Boh sa zaujíma o moje problémy aj cez ľudí, ktorých mi sem poslal."

KRÍZA AKO ŠANCA

"Tu na kurze som sa rozhodla pre konkrétne kroky, ktoré urobím, keď prídem domov, aby sa moja kríza vyriešila. Ďakujem vám všetkým. Odchádzam a je mi trochu lepšie, lebo mám nádej."

UZDRAVUJÚCA CESTA ŽIVOTA

„Aká je veľká sila odpustenia a jeho dôležitosť pre seba samého."

UZDRAVUJÚCA CESTA ŽIVOTA

„Vďaka tomuto kurzu – spoločenstvu - som zažila dotyk Boží na svojom srdci, v bolesti a potom aj v radosti. Boh mi dal pocítiť, že som jeho milovaná dcéra a že mám hodnotu.“

UZDRAVUJÚCA CESTA ŽIVOTA

„Som Bohu veľmi vďačná za tento čas. Uvedomujem si jeho hodnotu a milosti, ktoré sú v ňom ponúkané. Je to naozaj CESTA UZDRAVOVANIA tá, ktorá vedie k vnútornej slobode Božieho detinstva. Som Božia dcéra, taká aká som, so všetkým, čo ku mne patrí, mám miesto v Božom srdci a Boh na mňa hľadí vždy s láskou. Som Jeho! Napriek strachu a bolesti, neexistuje nikto a nič, čo by mohlo toto miesto v Ježišovom srdci ohroziť. Túžim v ňom i vďaka tomuto času zostať a chváliť Boha za všetko, čo urobil. Prišla som sem s bolesťou a túžbou odtrhnúť sa od niečoho, čo mi ju spôsobuje. Naučila som sa na ňu pozerať v pravde a snažím sa jej nebáť, dotknúť sa jej, prijať ju. V nej sa učím vzdávať hnevu a obetovať ju za ľudí, čo mi ublížili. Boh vo svojej bezmocnosti kríža je mojou silou. Stále to bolí, ale cítim odstup a niečo, alebo NIEKOHO, kto sa postavil medzi mňa a moju bolesť, je to Kristus. Jeho rany majú uzdravujúcu moc, chcem sa naďalej dotýkať Jeho rán svojimi ranami a nechať na seba pôsobiť silu Jeho vzkriesenia. „Odpustenie je najväčšia vec v živote.“ Kiežby som ho dokázala prežívať naplno skrze milosrdenstvo môjho milujúceho Otca. Ďakujem vám za všetko.“

UZDRAVUJÚCA CESTA ŽIVOTA

„Program mi veľmi pomohol. Psychologický a duchovný aspekt kurzu – výborná kombinácia. Vedúci programu sú chápaví a neodsudzujúci. Na konci som znovu objavila malé svetielko nádeje, že veci budú lepšie, že je k tomu aj sprievodca/pomocník. Ukázali ste mi, že môžem na seba hľadieť zmierlivo. A že Boh je dobrý. Že som jeho. Ďakujem vám.“

UZDRAVUJÚCA CESTA ŽIVOTA

„Prišla som tu „vypočuť si prednášky“ a oddýchnuť. V prvý večer mi ale skrsla myšlienka: „Preži to naplno ako DC“. Nechala som sa viesť Duchom Svätým počas celého pobytu. Mnohokrát som nerozumela, nechápala, ale aj vďaka odborným radám a podpore prednášajúcich som to nasledovala. Dozvedela som sa o sebe viac ako som si predstavovala a myslela. Množstvo hnevu a smútku, ktoré vo mne bolo a ani som to netušila. Vďaka vám som si dovolila prežiť ich naplno – hnevať sa, zúriť a vďaka Ježišovi aj odpustiť. Vďaka“

UZDRAVUJÚCA CESTA ŽIVOTA

„Veľmi potrebný kurz, mne veľmi pomohol v mojom raste (duchovnom, duševnom, osobnom), pomohol mi oslobodiť sa z neviditeľného klepca zranení a následného neodpustenia. Odporúčam každému, kto je zranený. Ľutujem len to, že som na tomto kurze nebol skôr.“

NENÁSILNÁ KOMUNIKÁCIA I.

„Kurz Nenásilná komunikácia ma naučil milovať samú seba.“

CESTA K SEBE, CESTA K LÁSKE I.

„Obsahy kurzov, aj tohto, sú jedinečné a prínosné tak po duchovnej ako aj napr. psychologickej stránke.“

CESTA K SEBE, CESTA K LÁSKE I.

„Boh je obrovský a mocný. Pochopila som veľa vecí, ktoré si v bežnom živote človek sám nevie uvedomiť. Určite sa sem chcem ešte vrátiť.“