Hoci ľudstvo pozostáva z mnohých údov, všetky vytvárajú jedno telo. Srdce, ktoré všetkým dáva život, je Ježišovo Srdce. On jediný nás spája navzájom, on jediný nás spája s Bohom.
Július Chevalier, list H. Leblancovi SJ, 1862
19. marec 2021
Poďakovanie
Milí bratia a sestry, všetkým zo srdca ďakujeme za úprimné slová sústrasti, modlitebnej podpory a milých spomienok na pátra Jozefa, ktoré ste nám v uplynulých dňoch zasielali.
19. marec 2021
Online kurzy v Duchovné centrum Lukov dvor
Prichádzame k vám s ponukou online kurzov. Potrebné informácie a prihlasovací formulár nájdete v aktuálnom programe duchovného centra Lukov dvor.
12. marec 2021
Rozlúčku so zosnulým P. Jozefom Hegglinom, MSC môžete sledovať v priamom prenose (online)
Na tomto linku od 8.45 bude možné si vypočuť životopis P. Jozefa Hegglina, MSC a o 9.00 začne pohrebná sv. omša.
12. marec 2021
Die Verabschiedungsfeier mit dem verstorbenen P. Josef Hegglin, MSC (online)
Auf diesem Link wird es von 8.45 Uhr möglich sein, den Lebenslauf von P. Josef Hegglin, MSC zu hören und um 9.00 Uhr beginnt die Begräbnismesse (Requiem).
12. marec 2021
Farewell to P. Jozef Hegglin, MSC (online)
On this Link from 8:45 a.m. it will be possible to listen to the biography of P. Jozef Hegglin, MSC and at 9:00 a.m. the funeral Mass.
9. marec 2021
Smútočné oznámenie
V duchu kresťanskej nádeje a s prosbou o modlitbu...