Majme hlbokú lásku k Ježišovmu Srdcu, ktoré je hodné najvyššej úcty. Predovšetkým sa snažme zvestovať ľuďom lásku tohto Srdca a konať pokánie za urážky jeho lásky.
Július Chevalier, Ročenka Malej spoločnosti
25. november 2021
Smútočné oznámenie
Milí laici a priatelia DC Lukov dvor, vo veku 78rokov odovzdala dušu Pánovi naša laička MSC a spolusestra v modlitbách Marta Zboranová.
18. november 2021
Nový program 2022
Dávame Vám do pozornosti plán duchovných cvičení a kurzov na prvý polrok roku 2022. Veríme, že skladba program zaujme a každý z Vás nájde tému, ktorá ho osloví.
18. november 2021
Nová riaditeľka Duchovného centra Lukov dvor
Ako ste si už určite viacerí všimli, v našom Duchovnom centre na Lukovom dvore nastali zmeny.
8. august 2021
Ikonopisecký kurz
V dňoch 29. 7. – 1. 8. 2021 v našom centre prebehol pod vedením Martina Damiana prvý kurz Ikonopisectva. Každý účastník pod vedením lektora napísal svoju vlastnú ikonu.
1. jún 2021
Slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho
Pozývame Vás na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorá sa uskutoční dňa 11.6.2021 v areáli parku Duchovného centra Lukov dvor. Slávnosť bude začínať o 15.00 hod. vyložením sviatosti oltárnej k tichej adorácii.
25. máj 2021
Holy-days pre kňazov
V termíne od 4. októbra 2021 do 30. októbra 2021 otvárame v duchovnom centre na Lukovom dvore Holy-days pre kňazov: posvätné dni, kedy sa chce Cirkev starať o svojich kňazov. Je to čas obnovujúcej skúsenosti, bratského kňazského spoločenstva. Priestor pre obnovu duchovných aj telesných síl.