Kurz Psychológia a viera: Pastorálna psychológia pre 21. storočie

Centrum celého človeka Enoia v Považskej Bystrici pod záštitou Duchovného centra Lukov Dvor otvára 3.beh semestrálneho vzdelávania Psychológia a viera s podtitulom Pastorálna psychológia pre 21. storočie. 

Online kurz je určený primárne pre kňazov, bohoslovcov, zasvätených a laikov, ktorí sú zapojení do pastoračných aktivít. Vzdelávanie bude prebiehať  mesiacoch október až február formou siedmych 2 - hodinových webinárov a dobrovoľných diskusných psycho-kaviarní (s účasťou hostí - odborníkov na danú tému) s možnosťou hlbšie rozobrať konkrétne otázky. Projektom chcú organizátori podať pomocnú ruku tým, ktorí sa často stretávajú s problémami a ťažkosťami iných ľudí na pomedzí duchovného a duševného. Hlavným cieľom je aplikovať získané poznatky priamo do pastoračnej praxe.

Medzi absolventmi kurzu je doposiaľ: 82 diecéznych a 28 rehoľných kňazov, 24 bohoslovcov, 71 zasvätených žien a 46 laikov.

Témy webinárov sú v priloženom letáku.

Elektronická prihláška: https://shorturl.at/gmrzE, viac informácii na: https://enoia.sk/pripravovane-seminare/psychologia-a-viera-3-2/

Článok o prvom ročníku kurzu: https://www.slovoplus.sk/ake-su-vyzvy-prepajania-psychologie-a-viery-v-21-storoci

Gallery Image