23/20 Nasledovanie Krista

Nasledovanie Krista
Začiatok: 27. júl 2020
Ukončenie: 02. august 2020
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

„Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách.“ (Jn 8, 12)

„Nasledovanie Krista“ je po Svätom písme jedna z najrozšírenejších kníh svetovej literatúry, plná duchovnej múdrosti. Tomáš Kempenský nás napomína, ako máme žiť, ak sa chceme naozaj dať osvietiť a zbaviť slepoty srdca. Duchovné cvičenia sú vhodné pre každého, kto chce stráviť čas v tichosti. Dve tematické prednášky denne pomáhajú kontemplovať život nášho Pána.

Bola dosiahnutá maximálna kapacita!

Prihlasovací formulár pre náhradníka

23/20 Nasledovanie Krista

27.07.2020 - 02.08.2020
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.