Objavená identita - Duchovné cvičenia pre zasvätených a pre kňazov

Objavená identita - Duchovné cvičenia pre zasvätených a pre kňazov
Číslo kurzu: 25/20
Začiatok: 10. august 2020
Ukončenie: 16. august 2020
Dôležité informácie

Pozvánka zakúsiť a poobjaviť tajomstvo nového – večného života, do ktorého sme boli v krste ponorení a nás nekonečne presahuje.

Necháme sa inšpirovať krstnou mystagógiou sv. Ambróza ako i pohľadmi teológie, spirituality, exegézy, psychológie…, aby sme prišli k objaveniu našej kresťanskej identity, z ktorej vychádza naše povolanie, zasvätenie, ohlasovanie a služba.

Cez skúsenosť, reflexiu, Božie slovo, liturgiu a rozhovory až k zakúšaniu tajomstva v každodennosti.

Prihlasovací formulár

Z dôvodu častého rušenia rezervácií bude prihlasovanie sprístupnené štyri mesiace pred začiatkom kurzu. Za pochopenie ďakujeme.