25/20 Objavená identita - Duchovné cvičenia pre zasvätených a pre kňazov

Objavená identita - Duchovné cvičenia pre zasvätených a pre kňazov
Začiatok: 10. august 2020
Ukončenie: 16. august 2020
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Pozvánka zakúsiť a poobjaviť tajomstvo nového – večného života, do ktorého sme boli v krste ponorení a nás nekonečne presahuje.

Necháme sa inšpirovať krstnou mystagógiou sv. Ambróza ako i pohľadmi teológie, spirituality, exegézy, psychológie…, aby sme prišli k objaveniu našej kresťanskej identity, z ktorej vychádza naše povolanie, zasvätenie, ohlasovanie a služba.

Cez skúsenosť, reflexiu, Božie slovo, liturgiu a rozhovory až k zakúšaniu tajomstva v každodennosti.

Prihlasovací formulár

25/20 Objavená identita - Duchovné cvičenia pre zasvätených a pre kňazov

10.08.2020 - 16.08.2020
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.