28/20 Ako zvládnuť život po traume?

Ako zvládnuť život po traume?
Začiatok: 09. september 2020
Ukončenie: 13. september 2020
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Často je v pozadí problémov, ktoré človeka trápia, nejaká prežitá trauma. Potom aj pri menej závažných situáciách prežíva pocit bezmocnosti a straty kontroly.

Obsahom kurzu bude edukácia o ťažkých zraneniach, o traume, o hneve ako užitočnej emócii, práca so zdrojmi atď. Cvičenia stabilizačných techník môžu byť užitočným nástrojom k vlastnej svojpomoci a tiež pri súčasnej/následnej psychoterapii. K dispozícii sú aj osobné rozhovory, modlitby, sviatosti.

Cvičenia sú určené pre ľudí, ktorí prežili nejakú traumatickú udalosť.

Prihlasovací formulár

28/20 Ako zvládnuť život po traume?

09.09.2020 - 13.09.2020

Informácie pre lektora / kňaza:

Prosíme o odpovede k nasledujúcim otázkam. Všetky údaje, ktoré uvediete sú určené výlučne lektorovi / kňazovi na prípravu daného kurzu.
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.