29/20 Cesta k sebe, cesta k láske III.

Cesta k sebe, cesta k láske III.
Začiatok: 21. september 2020
Ukončenie: 25. september 2020
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Sme spolutvorcami svojho životného príbehu a v putovaní na ceste k sebe a k láske sa v treťom pokračovaní budeme venovať základným zručnostiam (nadobudnutým počas 4 vývinových období v detstve), ktoré nám pomáhajú zvládať rôzne životné situácie. Pohľad na to, ako ich používame, nám umožní porozumieť, prečo sa v niektorých situáciách cítime ako ryba vo vode, alebo naopak, ako ryba na suchu. Pozrieme sa na to, ako s nimi narábať, aby nám mohli slúžiť pre podporu dôvery a nádeje, citlivosti a autonómie, iniciatívy a kreativity i kompetencie a láskyplného prijímania seba i blížnych...

Cesta k sebe, cesta k láske III. je pokračovanie programu určeného len pre tých, ktorí už absolvovali Cesta k sebe, cesta k láske I. a II.

Prihlasovací formulár

29/20 Cesta k sebe, cesta k láske III.

21.09.2020 - 25.09.2020

Informácie pre lektora / kňaza:

Prosíme o odpovede k nasledujúcim otázkam. Všetky údaje, ktoré uvediete sú určené výlučne lektorovi / kňazovi na prípravu daného kurzu.
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.