29/20 Cesta k sebe, cesta k láske III.

Cesta k sebe, cesta k láske III.
Začiatok: 21. september 2020
Ukončenie: 25. september 2020
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Sme spolutvorcami svojho životného príbehu a v putovaní na ceste k sebe a k láske sa v treťom pokračovaní budeme venovať základným zručnostiam (nadobudnutým počas 4 vývinových období v detstve), ktoré nám pomáhajú zvládať rôzne životné situácie. Pohľad na to, ako ich používame, nám umožní porozumieť, prečo sa v niektorých situáciách cítime ako ryba vo vode, alebo naopak, ako ryba na suchu. Pozrieme sa na to, ako s nimi narábať, aby nám mohli slúžiť pre podporu dôvery a nádeje, citlivosti a autonómie, iniciatívy a kreativity i kompetencie a láskyplného prijímania seba i blížnych...

Cesta k sebe, cesta k láske III. je pokračovanie programu určeného len pre tých, ktorí už absolvovali Cesta k sebe, cesta k láske I. a II.

Prihlasovací formulár

Z dôvodu častého rušenia rezervácií bude prihlasovanie sprístupnené štyri mesiace pred začiatkom kurzu. Za pochopenie ďakujeme.