06/21 Sebapoznanie – sebaprijatie - sebaúcta

Sebapoznanie – sebaprijatie - sebaúcta
Začiatok: 18. marec 2021
Ukončenie: 21. marec 2021
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Jednou zo základných potrieb človeka je potreba vedomia vlastnej hodnoty. Ak ho človek má, môže rásť a rozvíjať sa. Len človek, ktorý má skutočnú lásku k sebe, sa vie darovať iným a prežívať svoj život naplno.

• Máš radosť z toho, kým si? Aký obraz máš o sebe?

• Čo konkrétne môžeš ponúknuť ľuďom okolo seba?

• Čo ti prináša radosť do života? Čo si na sebe vážiš?

• Čo je pre Teba vo vzťahu k sebe ťažké prijať?

Prihlasovací formulár

06/21 Sebapoznanie – sebaprijatie - sebaúcta

18.03.2021 - 21.03.2021

Informácie pre lektora / kňaza:

Prosíme o odpovede k nasledujúcim otázkam. Všetky údaje, ktoré uvediete sú určené výlučne lektorovi / kňazovi na prípravu daného kurzu.
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.