10/21 Otče náš - Duchovné cvičenia s Danielom Pastirčákom

Otče náš - Duchovné cvičenia s Danielom Pastirčákom
Začiatok: 22. apríl 2021
Ukončenie: 25. apríl 2021
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Ježiša učeníci často hľadali. Ešte za tmy zvykol odísť z domu, kde spali a schovať sa na skryté miesto. Čo tam robil? Modlil sa. Učeníci sa sťažovali: „Ján svojich žiakov učil, ako sa majú modliť, ty nie. Nauč nás modliť sa.“ Ježiš im najprv povedal, ako sa modliť nemajú. A potom? Odovzdal im, slovo za slovom, modlitbu Otče náš.

Pozývame vás do ticha. Počas štyroch dní pôjdeme krok za krokom po stopách Ježišových slov až k prameňu. K odovzdaniu a prijatiu, k tomu bodu nula v nás, kde v každom okamihu končí a začína všetko kým som tu. Tu sa ako dcéry a synovia rodíme z Večného Otca. Nad každým slovkom modlitby, nad každým odtieňom zmyslu vysloveného v modlitbe budeme premýšľať, rozjímať, kontemplovať až kým sa nepremení na dych našej modlitby a neprenikne do stredu nášho srdca.

Prihlasovací formulár

10/21 Otče náš - Duchovné cvičenia s Danielom Pastirčákom

22.04.2021 - 25.04.2021
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.