13/21 Konflikt ako výzva

Konflikt ako výzva
Začiatok: 14. máj 2021
Ukončenie: 16. máj 2021
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Kurz je vystavaný tréningovo – je zážitkový, praktický a interaktívny.

Kurz rozvíja nasledujúce schopnosti:

• ako pochopiť seba v konflikte

• ako vedieť zvládať a porozumieť svojim emóciám

• ako predchádzať vyhroteniu situácie

• ako pochopiť „spúšťače“ nášho hnevu

• ako transformovať energiu hnevu

• ako používať techniky efektívnej spätnej väzby

• ako prijať kritiku „bez ujmy“

• „Najväčším zázrakom je premena vlastného zmýšľania a postojov.“

Prihlasovací formulár

13/21 Konflikt ako výzva

14.05.2021 - 16.05.2021

Informácie pre lektora / kňaza:

Prosíme o odpovede k nasledujúcim otázkam. Všetky údaje, ktoré uvediete sú určené výlučne lektorovi / kňazovi na prípravu daného kurzu.
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.