21/21 (Ne)dobrovoľne slobodný

(Ne)dobrovoľne slobodný
Začiatok: 09. júl 2021
Ukončenie: 11. júl 2021
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Život v slobodnom stave, či už je dôsledkom slobodného rozhodnutia alebo dôsledkom rozličných životných okolností, so sebou prináša viaceré špecifické výzvy. Veriaci človek neraz počúva o nutnosti rozhodnúť sa pre založenie rodiny alebo duchovné povolanie, pričom tretia možnosť je neraz vnímaná ako nežiadúca, či dokonca stigmatizujúca. 

Napriek tomu samota nemusí byť osamelosťou a život slobodného človeka môže byť zmysluplným. Jeho hľadanie, ako aj zdieľanie skúseností a prežívania veriacich s podobným osudom, bude predmetom víkendového programu.

Bola dosiahnutá maximálna kapacita!

Prihlasovací formulár pre náhradníka

21/21 (Ne)dobrovoľne slobodný

09.07.2021 - 11.07.2021
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.