24/21 Identita ženy - Žena načúvajúca tichu

Identita ženy - Žena načúvajúca tichu
Začiatok: 26. august 2021
Ukončenie: 29. august 2021
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Žiť spiritualitu ženy – realizovať svoje ženstvo – je cestou, na ktorú je pozvaná každá z nás. Vnútorný pohľad ženy na svoju podstatu, jej prijatie a uskutočňovanie, je proces do ktorého žena neustále vrastá a je ním sýtená. Ako sa však všetko živé rodí v spoločenstve a mnohorakých podobách života, tak aj identita ženy je formovaná a stvárňovaná svojou psycho – somaticko – spirituálnou realitou, ktorá sa v Božom pláne dokonáva až vo vzťahoch.

Poznávať povolanie ženy z pohľadu duchovných cvičení sv. Ignáca z Loyoly, znamená vydať sa na cestu, žiť svoje ženstvo v spoločenstve s iným a skúsenosťou pochopenia dynamiky duchovného rastu. Duchovné cvičenia poskytujú žene možnosť, ako sa otvoriť pre svoje ženstvo, pre Božiu vôľu uskutočnenú skrze svoje ženstvo a ako prijať spásu. 

Duchovné cvičenia sú metódou javiacou sa ako cesta, ktorá je rozdelená do 6. etáp. Preto odporúčame zúčastniť sa každej etapy, keďže na seba nadväzujú.

Prihlasovací formulár

24/21 Identita ženy - Žena načúvajúca tichu

26.08.2021 - 29.08.2021
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.