28/21 Pre rozvedených, ktorí žijú v novom vzťahu

Pre rozvedených, ktorí žijú v novom vzťahu
Začiatok: 24. september 2021
Ukončenie: 26. september 2021
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Duchovná obnova je určená veriacim, ktorých rôzne životné okolnosti prinútili k rozvodu a ktorí sa ocitli v novom vzťahu. Obnova je rovnako určená aj ich partnerom / partnerkám. Cieľom duchovnej obnovy je dať priestor Duchu Svätému, aby život v novom vzťahu nebol labyrintom, ale aby sa stal životným priestorom pokoja a šťastného prežívania každodennosti.

Program sa vinie tromi etapami, ktoré upevňujú sebavedomie, význam a dôstojnosť každého účastníka vo vzťahu k Bohu, vo vzťahu k rodine a najbližším a vo vzťahu k cirkvi.

Súčasťou programu je slávenie Eucharistie, eucharistická adorácia a príhovorné modlitby za budovanie vzťahov. Podstatnou súčasťou obnovy je ponáranie sa do Božieho slova, zdieľanie sa a ticho.

Prihlasovací formulár

28/21 Pre rozvedených, ktorí žijú v novom vzťahu

24.09.2021 - 26.09.2021
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.