28/21 Pre rozvedených, ktorí žijú v novom vzťahu

Pre rozvedených, ktorí žijú v novom vzťahu
Začiatok: 24. september 2021
Ukončenie: 26. september 2021
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Duchovná obnova je určená veriacim, ktorých rôzne životné okolnosti prinútili k rozvodu a ktorí sa ocitli v novom vzťahu. Cieľom duchovnej obnovy je dať priestor Duchu Svätému, aby život v novom vzťahu nebol labyrintom, ale aby sa stal životným priestorom pokoja a šťastného prežívania každodennosti. 

Program sa vinie tromi etapami, ktoré upevňujú sebavedomie, význam a dôstojnosť každého účastníka vo vzťahu k Bohu, vo vzťahu k rodine a najbližším a vo vzťahu k cirkvi.

Súčasťou programu je slávenie Eucharistie, eucharistická adorácia a príhovorné modlitby za budovanie vzťahov. Podstatnou súčasťou obnovy je ponáranie sa do Božieho slova, zdieľanie sa a ticho.

Prihlasovací formulár

Z dôvodu častého rušenia rezervácií bude prihlasovanie sprístupnené štyri mesiace pred začiatkom kurzu. Za pochopenie ďakujeme.