31/21 Holy-days pre kňazov

Holy-days pre kňazov
Začiatok: 04. október 2021
Ukončenie: 30. október 2021
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Holy-days: posvätné dni, kedy sa chce Cirkev starať o svojich kňazov. Je to čas obnovujúcej skúsenosti, bratského kňazského spoločenstva. Priestor pre obnovu duchovných aj telesných síl. Čas čítania osobnej skúsenosti z Božej perspektívy a inšpiratívnych prednášok, či diskusií zakončený duchovnými cvičeniami.

https://youtu.be/1LK1BrHGyNg

Program je rozdelený do štyroch blokov:

04. - 10. októbra  - „Poďte a uvidíte.“ (Lk 5, 4)
Zaži týždeň uvoľnenia, výdychu, relaxu a ponorenia sa do Božej prítomnosti.

11. - 17. októbra  - „Dám ti živej vody.“(Jn 4, 10)
Čítanie životných skúseností z Božej perspektívy.

18. - 22. októbra  - „Hľadajte a nájdete.“ (Mk 7, 7)
Týždeň inšpirácií, diskusií a nových výhľadov pre službu.

23. - 30. októbra  - „Učte sa odo mňa.“ (Mt 11, 29)
Integrovanie skúsenosti Boha, seba a iných v duchovných cvičeniach. 

Pozývame vás zúčastniť na celom programe. Ak by vám situácia nedovoľovala časť v plnom rozsahu, je možné ho individuálne modifikovať po dohode s lektormi.

Upozorňujeme, že kapacita je obmedzená na 10 osôb.

Financie nie sú prekážkou účasti na programe. Spoločne nájdeme riešenie.

Prihlasovací formulár a podrobné informácie si môžete vyžiadať na emailovej adrese: hd.lukovdvor@gmail.com.

Holy-days pre kňazov: informačný list [1]
Holy-days pre kňazov: informačný list [2]

Privátne prihlasovanie

Postupujte podľa inštrukcií v popise kurzu