31/21 Holy-days pre kňazov

Holy-days pre kňazov
Začiatok: 04. október 2021
Ukončenie: 30. október 2021
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Holy-days: posvätné dni, kedy sa chce Cirkev starať o svojich kňazov. Je to čas obnovujúcej skúsenosti, bratského kňazského spoločenstva. Priestor pre obnovu duchovných aj telesných síl. Čas čítania osobnej skúsenosti z Božej perspektívy a inšpiratívnych prednášok, či diskusií zakončený duchovnými cvičeniami.

Program je rozdelený do štyroch blokov:

04. - 10. októbra 

Poďte a uvidíte.“ (Lk 5, 4)Zaži týždeň uvoľnenia, výdychu, relaxu a ponorenia sa do Božej prítomnosti.

11. - 17. októbra 

Dám ti živej vody.“(Jn 4, 10) Čítanie životných skúseností z Božej perspektívy.

18. - 22. októbra 

Hľadajte a nájdete.“ (Mk 7, 7) Týždeň inšpirácií, diskusií a nových výhľadov pre službu.

23. - 30. októbra 

Učte sa odo mňa.“ (Mt 11, 29) Integrovanie skúsenosti Boha, seba a iných v duchovných cvičeniach. 

Pozývame vás zúčastniť na celom programe. Ak by vám situácia nedovoľovala časť v plnom rozsahu, je možné ho individuálne modifikovať po dohode s lektormi.

Upozorňujeme, že kapacita je obmedzená na 10 osôb. Účastníci vyplňujú prihlasovací formulár a absolvujú krátky rozhovor s Andrejom Darmom alebo sr. Martou Andraščikovou.

Prihlasovací formulár a podrobné informácie si môžete vyžiadať na emailovej adrese: prihlasky@misionari.sk.

sr. Marta Adraščíková, SSS, pastorálna poradkyňa
sr. Marta Adraščíková, SSS, pastorálna poradkyňa

Prihlasovací formulár

Z dôvodu častého rušenia rezervácií bude prihlasovanie sprístupnené štyri mesiace pred začiatkom kurzu. Za pochopenie ďakujeme.