37/21 DC pre zasvätených a kňazov

DC pre zasvätených a kňazov
Začiatok: 15. november 2021
Ukončenie: 21. november 2021
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Pozvánka zakúsiť a objaviť tajomstvo nového – večného života, do ktorého sme boli v krste ponorení a ktorý nás nekonečne presahuje.

Necháme sa inšpirovať krstnou mistagógiou sv. Ambróza ako i pohľadmi teológie, spirituality, exegézy, psychológie… aby sme prišli k objaveniu našej kresťanskej identity, z ktorej vychádza naše povolanie, zasvätenie, ohlasovanie a služba.

sr. Marta Adraščíková, SSS, pastorálna poradkyňa
sr. Marta Adraščíková, SSS, pastorálna poradkyňa

Prihlasovací formulár

Z dôvodu častého rušenia rezervácií bude prihlasovanie sprístupnené štyri mesiace pred začiatkom kurzu. Za pochopenie ďakujeme.