37/21 DC pre zasvätených a kňazov

DC pre zasvätených a kňazov
Začiatok: 15. november 2021
Ukončenie: 21. november 2021
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Pozvánka zakúsiť a objaviť tajomstvo nového – večného života, do ktorého sme boli v krste ponorení a ktorý nás nekonečne presahuje.

Necháme sa inšpirovať krstnou mistagógiou sv. Ambróza ako i pohľadmi teológie, spirituality, exegézy, psychológie… aby sme prišli k objaveniu našej kresťanskej identity, z ktorej vychádza naše povolanie, zasvätenie, ohlasovanie a služba.

Prihlasovací formulár

37/21 DC pre zasvätených a kňazov

15.11.2021 - 21.11.2021
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.