Ako sa rozhodovať?

Ako sa rozhodovať?

Číslo kurzu: 17/19
Začiatok: 20. jún 2019
Ukončenie: 23. jún 2019

Metóda rozlišovania duchov podľa sv. Ignáca z Loyoly

„Čo mám robiť?“... „Má Boh pre každého osobitnú vôľu?“...

Často je ťažké rozhodnúť sa. Celý náš život pozostáva z rozhodnutí. „Kto sa musí rozhodnúť, pozná utrpenie, “ hovorí ľudové príslovie. Sv. Ignác chce pomôcť pri týchto rozhodnutiach.

Skutočné duchovné rozlišovanie je o určení toho, čo je Božou túžbou pre teba, aby si bol, aby si sa stal: pre Božie kráľovstvo. Podľa Ignácovho Princípu a fundamentu, všetko stvorené je ti dané k dispozícii, aby ti pomáhalo robiť a byť v službe pre Božie kráľovstvo.

Prihlasovací formulár

17/19 Ako sa rozhodovať?

20.06.2019 - 23.06.2019

Informácie pre lektora / kňaza:

Prosíme o odpovede k nasledujúcim otázkam. Všetky údaje, ktoré uvediete sú určené výlučne lektorovi / kňazovi na prípravu daného kurzu.