57/21 Obsedantno-kompulzívna porucha a problém škrupulozity (online)

Obsedantno-kompulzívna porucha a problém škrupulozity (online)
Začiatok: 22. október 2021
Ukončenie: 22. október 2021
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Webinár (online prednáška z besedou) zo série Psychologických večerov na Lukovom Dvore.

Prednáška začína o 18:30 hod.

Zameriame sa na psychické ochorenie, ktoré bolo predmetom záujmu teológov dávno pred vznikom modernej psychológie. Spoločne budeme odpovedať na otázky: Čo je to obsedantno-kompulzívna porucha? Môžu byť nepríjemné nutkavé myšlienky hriechom? Ako s nimi bojovať? Ktorí svätci trpeli škrupulozitou a ako s ňou bojovali? Ako žiť z úzkostným svedomím a kedy môže ísť o prejav závažnejšieho problému?

Organizačné informácie:

Prednáška sa uskutoční prostredníctvom GOOGLE MEET. Link vám bude zaslaný po potvrdení účasti a uhradení príspevku.

Príspevok na vedenie kurzu je 10,- eur za osobu a je potrebné ho uhradiť pred začiatkom kurzu na č. účtu:

SK83 0900 0000 0051 2414 6020

Variabilný symbol: 572021
Do poznámky napíšte: číslo kurzu 57/21, meno a priezvisko účastníka

V prípade že sa kurzu nebudete môcť zúčastniť, môžete namiesto seba poslať náhradníka (prosíme zadať emailovú adresu a meno). Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.

Vaším finančným príspevkom (milodarom) podporujete Duchovné centrum Lukov dvor - jednotlivé programy, lektorov, organizáciu kurzov, technické zabezpečenie, personál a organizáciu domu Srdca Ježišovho a domu Kána. Ďakujeme.

Prihlasovací formulár

57/21 Obsedantno-kompulzívna porucha a problém škrupulozity (online)

22.10.2021 - 22.10.2021
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.