03/22 Koučovacie zručnosti pre život

Koučovacie zručnosti pre život
Začiatok: 11. február 2022
Ukončenie: 13. február 2022
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Praktický a univerzálny nástroj sebarozvoja, hľadania a učenia sa. Jednoducho povedané je to vaša jedinečná cesta z bodu A do bodu B.

Nech je vaším cieľom čokoľvek. Kouč vás sprevádza v partnerskom a dôvernom rozhovore. Koučovací prístup môžete využiť v partnerstve, vo výchove, v škole, v práci...

Počas víkendu sa dozviete čo je koučing podľa ICF (Medzinárodnej koučovacej federácie), čo sú koučovacie kompetencie, osvojíte si koučovací prístup, naučíte sa používať základné techniky a nástroje.

Koučovací prístup vám pomôže nájsť odpovede na otázky:

  • po čom naozaj túžite, čo je zmyslom vášho života
  • ako sa správne rozhodovať a stanoviť si zmysluplné ciele
  • kde je vaša osobná sila, čo sú vaše skryté zdroje
  • pomôže nájsť spôsoby ako predchádzať konfliktom
  • ako účinne pracovať a transformovať hnev
  • ako zlepšiť sebadisciplínu - ako môžete začať robiť nové veci
  • ako nájsť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom
  • ako môžete zmeniť veci okolo seba alebo seba samého – efektívna reflexia na zmenu

Príspevok pre lektora (mimo ubytovania a stravy) 30, -EUR.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

03/22 Koučovacie zručnosti pre život

11.02.2022 - 13.02.2022
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.