05/22 Pornografia v perspektíve psychológie (online)

Pornografia v perspektíve psychológie (online)
Začiatok: 18. február 2022
Ukončenie: 18. február 2022
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Začiatok: 18.02.2022 o 18.30 hod.

Webinár (online prednáška z besedou) zo série Psychologických večerov na Lukovom Dvore.

Pornografia je mimoriadne častým problémom, s ktorým sa (najmä v online priestore) stretáva väčšina Slovákov. Spoločne budeme hľadať odpovede na otázky: Ide o hriech alebo psychologický problém? Môže byť nebezpečná? Prečo predstavuje mimoriadne riziko pre vývin detí a dospievajúcich ? Kedy sa stáva závislosťou? Ako pracuje mozog, ktorý je vystavený pornu? Existuje cesta von?

Organizačné informácie:

Prednáška sa uskutoční prostredníctvom GOOGLE MEET. Link vám bude zaslaný po potvrdení účasti a uhradení príspevku.

Príspevok na vedenie kurzu je 10, - eur za osobu a je potrebné ho uhradiť pred začiatkom kurzu na č. účtu:

SK83 0900 0000 0051 2414 6020

Variabilný symbol: 052022

Do poznámky napíšte: číslo kurzu 05/22, meno a priezvisko účastníka

V prípade že sa kurzu nebudete môcť zúčastniť, môžete namiesto seba poslať náhradníka (prosíme zadať emailovú adresu a meno). Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.

Vaším finančným príspevkom (milodarom) podporujete Duchovné centrum Lukov dvor - jednotlivé programy, lektorov, organizáciu kurzov, technické zabezpečenie, personál a organizáciu domu Srdca Ježišovho a domu Kána. Ďakujeme.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

05/22 Pornografia v perspektíve psychológie (online)

18.02.2022 - 18.02.2022
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.