13/22 Sebapoznanie – sebaprijatie – sebaúcta

Sebapoznanie – sebaprijatie – sebaúcta
Začiatok: 21. apríl 2022
Ukončenie: 24. apríl 2022
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Jednou zo základných potrieb človeka je potreba vedomia vlastnej hodnoty. Ak ho človek má, môže rásť, rozvíjať sa. Len človek, ktorý má skutočnú lásku k sebe, sa vie darovať a prežívať naplno svoj život.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

13/22 Sebapoznanie – sebaprijatie – sebaúcta

21.04.2022 - 24.04.2022
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.