15/22 Cesta k sebe, cesta k láske III.

Cesta k sebe, cesta k láske III.
Začiatok: 25. apríl 2022
Ukončenie: 29. apríl 2022
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Uzdravenie je proces hľadania cesty k sebe samému. Nemôžeme túto cestu prejsť za Vás, ale môžeme Vám napomáhať pri odstraňovaní prekážok, ktoré Vás na nej blokujú. Počas pobytu v pokojnom prostredí domu Srdca Ježišovho sa dá oddýchnuť a načerpať duchovnú silu s možnosťou rozhovoru s psychologičkou i s kňazom.

Cesta k sebe, cesta k láske III. je pokračovanie programu určeného len pre tých, ktorí už absolvovali Cesta k sebe, cesta k láske II.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

15/22 Cesta k sebe, cesta k láske III.

25.04.2022 - 29.04.2022
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.