17/22 Ikonopisectvo

Ikonopisectvo
Začiatok: 05. máj 2022
Ukončenie: 08. máj 2022
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Cieľom tohto kurzu je zoznámenie sa s tvorbou ikon – sakrálneho kresťanského umenia. Všetci účastníci by mali počas kurzu vytvoriť vlastnú ikonu, ktorú si odnesú so sebou domov.

Počas kurzu pôjde predovšetkým o zoznámenie sa s materiálmi, ktorými sú ikony tvorené, vyskúšanie týchto materiálov v praxi a tvorba ikony podľa výberu každého účastníka. Účastníci budú mať príležitosť vybrať si z veľkého množstva predlôh, prípadne si môžu sami nájsť a priniesť predlohu ikony vo veľkosti cca 22x17cm.

Správny výber ikony je veľmi dôležitý, obzvlášť keď človek tvorí svoju prvú ikonu.

Cena kurzu (navyše, mimo ubytovania a stravy) je 140 eur a sú v nej zahrnuté:

• Skriptá o histórii, teológii a praktickej tvorbe ikon (cca 8 strán A4).

• Materiál na tvorbu ikony.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

17/22 Ikonopisectvo

05.05.2022 - 08.05.2022
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.