25/22 Vzťahová väzba: ako skúsenosti z detstva ovplyvňujú dospelý život (online)

Vzťahová väzba: ako skúsenosti z detstva ovplyvňujú dospelý život (online)
Začiatok: 17. jún 2022
Ukončenie: 17. jún 2022
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Začiatok: 17.06.2022 o 18.30 hod.

Webinár (online prednáška z besedou) zo série Psychologických večerov na Lukovom Dvore.

V dospelom živote si nesieme so sebou balíček skúseností z detstva. Ide najmä o správanie, spôsob výchovy, prejavy lásky a náklonnosti či prežívanie blízkosti s rodičmi a členmi najbližšej rodiny. Akým spôsob minulosť ovplyvňuje náš súčasný život? Možno sa od nej "oslobodiť"?

Organizačné informácie:

Prednáška sa uskutoční prostredníctvom GOOGLE MEET. Link vám bude zaslaný po potvrdení účasti a uhradení príspevku.

Príspevok na vedenie kurzu je 10, - eur za osobu a je potrebné ho uhradiť pred začiatkom kurzu na č. účtu:

SK83 0900 0000 0051 2414 6020

Variabilný symbol: 252022

Do poznámky napíšte: číslo kurzu 25/22, meno a priezvisko účastníka

V prípade že sa kurzu nebudete môcť zúčastniť, môžete namiesto seba poslať náhradníka (prosíme zadať emailovú adresu a meno). Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.

Vaším finančným príspevkom (milodarom) podporujete Duchovné centrum Lukov dvor - jednotlivé programy, lektorov, organizáciu kurzov, technické zabezpečenie, personál a organizáciu domu Srdca Ježišovho a domu Kána. Ďakujeme.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

Z dôvodu častého rušenia rezervácií bude prihlasovanie sprístupnené štyri mesiace pred začiatkom kurzu. Za pochopenie ďakujeme.