26/22 Trauma: Život s ranami, ktoré môžu byť oslávené (duchovná obnova)

Trauma: Život s ranami, ktoré môžu byť oslávené (duchovná obnova)
Začiatok: 26. jún 2022
Ukončenie: 29. jún 2022
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Traumy ("rany na duši") sú dôsledkom nadmerne zaťažujúcich životných skúseností, strát, fyzického či emocionálneho utrpenia. Ich následky môžu výrazne ovplyvniť fyzické i psychické zdravie, ale aj duchovný život človeka.

Niektorým ranám nerozumie nikto, len ich nositeľ a Boh. Niektoré rany sú príliš hlboké a úplne sa nezahoja po celý život. Niektorých rán sa musíme dotknúť a postarať sa o ne, aby tak mohli byť premenené.

Duchovná obnova je určená, pre tých, ktorý nesú kríž traumy či zranenia, ale aj tých, ktorí im na tejto ceste pomáhajú. Jej cieľom nie je zázračné uzdravenie, ale načerpanie síl na ďalšiu cestu, ako aj vytvorenie spoločenstva s ďalšími spolubojovníkmi.

Program začne v nedeľu večer sv. omšou a bude ukončený v stredu 29.6. obedom. (V prípade nevyhnutných pracovných povinností je skorší odchod možný, odporúčame však účasť na celom programe.)

Účastníci budú mať možnosť individuálneho rozhovoru s kňazom i psychológom.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

Z dôvodu častého rušenia rezervácií bude prihlasovanie sprístupnené štyri mesiace pred začiatkom kurzu. Za pochopenie ďakujeme.