29/22 DC: Vstúp do ticha a nájdeš ma

DC: Vstúp do ticha a nájdeš ma
Začiatok: 20. júl 2022
Ukončenie: 24. júl 2022
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Ticho je cesta k srdcu a srdce je cesta k Bohu. Na túto cestu sa chceme spoločne vydať počas týchto duchovných cvičení. Niekedy sa nám môže zdať, že Boh sa hrá s nami na skrývačku a nadobúdame pocit, že je neprítomný či ľahostajný. Inokedy sa zúfalo snažíme hľadať ho, avšak nesprávnym spôsobom a myslíme si, že pri modlitbe musíme podávať výkon, či stopercentne sa na ňu sústrediť. Neraz máme nesprávne očakávania, ktoré ostávajú nenaplnené a tak ostávame nespokojní a nešťastní.

Počas týchto dní sa pokúsime vstúpiť do hlbín ľudského ducha, kde sídli Boh a kde na nás čaká. Pôjdeme tam za ním, aby sme sa s ním stretli novým spôsobom, oddýchli si a spočinuli v ňom. Pri ňom, už nemusíme totiž nič dokazovať, nič skrášľovať, nič spĺňať... Sme jednoducho s ním a on má obrovskú radosť, že je s nami.

DC prebiehajú v tichu s možnosťou zúčastniť sa na prednáškach a rozhovore so sprevádzajúcim.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

29/22 DC: Vstúp do ticha a nájdeš ma

20.07.2022 - 24.07.2022
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.