30/22 Týždeň tanečnej meditácie

Týždeň tanečnej meditácie
Začiatok: 25. júl 2022
Ukončenie: 31. júl 2022
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Chválim tanec, lebo oslobodzuje človeka od ťarchy vecí a spája ho so spoločenstvom. Chválim tanec, ktorý si vyžaduje všetko, ktorý prospieva zdraviu a jasnosti ducha, ktorý pozdvihuje dušu.“ (Sv. Augustín)

Naše telo je prostriedkom, ktorým môžeme vyjadriť to, čo prežívame vnútri: emócie, lásku, svetlo alebo temnotu, čistotu či nečistotu, dobro i zlo, ktoré je vnútri človeka. Môžeme ním vyjadriť aj prítomnosť Boha v nás. To je podstatou duchovného tanca.

Telom komunikujeme. Postoje a pohyby tela vyvolávajú emócie, myšlienky a mentálne obrazy zamerané na Boha a pomáhajú človeku vstúpiť do hlbokého vzťahu s ním. Telo sa tak stáva prostriedkom na službu Bohu. V tanci, ktorý je modlitbou, môžeme intenzívne chváliť a milovať Boha a slúžiť mu. Tu môžeme hovoriť o modlitbe tancom.

V Týždni tanečnej meditácie je modlitba tancom súčasťou duchovných cvičení podľa sv. Ignáca z Loyoly. Nie je potrebná predchádzajúca tanečná príprava, len radosť z tanca. Prosíme, prineste si pohodlné oblečenie a tanečné cvičky s hladkou podrážkou, prípadne hrubé ponožky.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

30/22 Týždeň tanečnej meditácie

25.07.2022 - 31.07.2022
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.