34/22 Šťastie začína vnútri

Šťastie začína vnútri
Začiatok: 29. júl 2022
Ukončenie: 04. august 2022
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Všetci vieme, že by sme dokázali byť šťastní. Avšak vždy je tu veľké AK alebo ALE. Nájdime si čas, aby sme sa bližšie pozreli na tieto AK a ALE, ktoré nás obmedzujú v tom, aby sme sa tešili zo života. Nikto nás nemôže urobiť skutočne šťastnými alebo skutočne nešťastnými, pretože šťastie začína v našom vnútri.

Duchovné cvičenia sú inšpirované rovnomennou knihou amerického psychiatra a jezuitu Johna Powella SJ. Majú napomôcť k pochopeniu, že na vlastnom šťastí môže človek vo svojom vnútri cieľavedome pracovať. Jednotlivé témy, ktoré sú zároveň aj cvičeniami, vysvetľujú kroky, ktoré treba na dosiahnutie vlastného šťastia podniknúť. Súčasťou DC sú prednášky, individuálne rozhovory a jednoduché fyzické cvičenia.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

34/22 Šťastie začína vnútri

29.07.2022 - 04.08.2022
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.